Ogólnopolska konferencja naukowa

27 września 2017

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA WCZORAJ I... JUTRO.
W  SETNĄ  ROCZNICĘ  POWSTANIA  STOWARZYSZENIA  BIBLIOTEKARZY  POLSKICH (1917 – 2017)

Strona główna

Tematyka konferencji

Organizatorzy

Patronat honorowy

Terminy

Rejestracja

Lokalizacja

Kontakt

Informacje dodatkowe

Aktualności

 

Rejestracja

Osoby pragnące wziąć udział w konferencji (obecnie możliwa jest już jedynie rejestracja w roli słuchacza) prosimy o wypełnienie załączonego formularza rejestracyjnego, zapisanie go pod nazwą w postaci:

Zgłoszenie_Imię_Nazwisko_Nazwa_Instytucji

oraz wysłanie na adres

konferencja100latsbp@gmail.com


Możliwe jest także wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną, po wypełnieniu i wydrukowaniu, na adres:

Katedra Informatologii i Bibliologii
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90 - 236 Łódź


Na kopercie prosimy zamieścić dopisek "Zgłoszenie na konferencję 100 lat SBP".

Formularz zgłoszeniowy dla słuchaczy można znaleźć tutaj.

Przypominamy, że zgłoszeń w roli słuchacza należy dokonywać do 1 września 2017 r.