Ogólnopolska konferencja naukowa

27 września 2017

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA WCZORAJ I... JUTRO.
W  SETNĄ  ROCZNICĘ  POWSTANIA  STOWARZYSZENIA  BIBLIOTEKARZY  POLSKICH (1917 – 2017)

Strona główna

Tematyka konferencji

Organizatorzy

Patronat honorowy

Terminy

Rejestracja

Lokalizacja

Kontakt

Informacje dodatkowe

Aktualności

 

Organizatorzy

Organizatorami konferencji są:

Kierownik konferencji: Prof. dr hab. Mariola Antczak UŁ

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski UŁ

Skład Komitetu Naukowego:

  • Prof. dr hab. Mariola Antczak UŁ
  • Ks. prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prof. dr hab. Hanna Batorowska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Prof. dr hab. Hanna Gruca z Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Prof. dr hab. Marzena Świgoń z UWM w Olsztynie
  • Dr hab. Jolanta Gwioździk z UŚ w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Mgr Dorota Tarnowska, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, sekretarz Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi

Skład Komitetu Organizacyjnego:
  • Mgr Grażyna Rurowicz, przewodnicząca Oddz. SBP w Łodzi, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew
  • Dr Rafał Kępa, KIiB UŁ
  • Mgr Monika Wachowicz, Doktorantka KIiB UŁ
  • Michał Żytomirski, student KIiB UŁ
Przygotowanie strony internetowej konferencji: Dr Rafał Kępa, KIiB UŁ.
Obsługa strony internetowej konferencji: Dr Rafał Kępa, Michał Żytomirski - student KIiB UŁ.