Ogólnopolska konferencja naukowa

27 września 2017

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA WCZORAJ I... JUTRO.
W  SETNĄ  ROCZNICĘ  POWSTANIA  STOWARZYSZENIA  BIBLIOTEKARZY  POLSKICH (1917 – 2017)

Strona główna

Tematyka konferencji

Organizatorzy

Patronat honorowy

Terminy

Rejestracja

Lokalizacja

Kontakt

Informacje dodatkowe

Aktualności

 

Zaproszenie

Miło nam poinformować, że w związku z setną rocznicą powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego i Oddział SBP w Łodzi organizują konferencję, która odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Obrady odbywać się będą w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Przewidziane są cztery działy tematyczne:
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako moderator życia bibliotecznego. Przykładowe zagadnienia:
  • Geneza powstania SBP - rok 1917 na tle społeczno-politycznym
  • Działalność organizacji i jej członków do II wojny światowej i w trakcie okupacji
  • Okres po roku 1945 i czasy PRL
  • Współczesność - wyzwania tego czasu, zmiany z tym związane, rola SBP w XXI wieku: Inicjatywy podejmowane przez SBP - portal bibliotekarski, publikacje, serie wydawnicze, nagrody, konferencje, cykliczne wydarzenia (Tydzień Bibliotek, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Bibliotekarz Roku, Nagroda Naukowa, Nagroda Młodych itp.), Strategia 2013-2021
  • Inne tego rodzaju organizacje na świecie - różnice, podobieństwa; jak sobie radzą z wyzwaniami XXI wieku
  • Kilka słów o IFLA oraz światowym Kongresie IFLA we Wrocławiu 19-25 08 2017
 • Dzieje rozwoju bibliotek w Polsce na tle ogólnych tendencji światowych. Przykładowe zagadnienia:
  • Początki bibliotek (przechowywanie zbiorów, personel, ewidencja itp.), najstarsze ośrodki w średniowiecznej Polsce, Europie i świecie
  • Okres nowożytny
  • Okres rozbiorów
  • Okres wojen światowych, okupacja i straty z tym związane
  • Odbudowa po II wojnie, czasy PRL
  • Współczesność, kierunki rozwoju, zmiany, wyzwania, reorganizacje sieci bibliotek, profile zbiorów
  • Programy wspierające czytelnictwo
 • Zawód bibliotekarza - profil wykształcenia i współczesne potrzeby. Przykładowe zagadnienia:
  • Główne kierunki kształcenia i pierwsze ośrodki w latach 1945-1990, specjalizacje, profile (w kraju i za granicą), na ile odpowiadały na ówczesne potrzeby
  • Po 1990 roku: nowe wyzwania, zmiany profilu kształcenia, wskazanie kierunku zmian w Polsce i na świecie: podobieństwa i różnice
  • Kto pracuje w bibliotece (publicznej, naukowej, szkolnej), jakie wykształcenie jest wymagane obecnie (inni specjaliści, uwolnienie zawodu bibliotekarza), konsekwencje z tym związane
 • "Dom książek" - nowoczesne budownictwo biblioteczne i aranżacja jego wnętrz. Przykładowe zagadnienia:
  • Wizja idealnego budynku biblioteki XXI wieku (publicznej, naukowej, szkolnej) - podobieństwa i różnice w związku z nowymi funkcjami i zadaniami bibliotek
  • Aranżacja wnętrz, wyposażenie, design, udogodnienia dla niepełnosprawnych, zabezpieczenia idealnej biblioteki
Więcej informacji o poszczególnych obszarach tematycznych znaleźć można na zakładce Tematyka konferencji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach.