Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
Ogólnopolska konferencja naukowa 17 maja 2017

Dylematy w służbie użytkownikom informacji

Między misją a obowiązkiem

 Ważne terminy

Końcowy termin przyjmowania zgłoszeń 20 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie programu konferencji 5 maja 2017 r.

Końcowy termin uiszczania opłat konferencyjnych 12 maja 2017 r.

Konferencja 17 maja 2017 r.

Końcowy termin nadsyłania pełnych tekstów referatów 30 czerwca 2017 r.