Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
Ogólnopolska konferencja naukowa 17 maja 2017

Dylematy w służbie użytkownikom informacji

Między misją a obowiązkiem

 Płatności

Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł. (prelegenci) bądź 50 zł. (słuchacze) prosimy wnieść do 12 maja 2017 na konto o numerze

96124030281111001029431767
.

Proszę się upewnić, że w przelewie wskazano Państwa imię i nazwisko, zaś w polu opisu przelewu skróconą nazwę konferencji "Dylematy".

UWAGA! Jeśli za opłatę konferencyjną ma zostać wystawiona faktura, prosimy wpisać w tytule również dane instytucji - nazwę, adres, NIP.

Referenci, którzy nadeślą zgłoszenia do 31 marca, będą mogli uiścić opłatę konferencyjną w niższej, promocyjnej cenie: 120 zł.