Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
Ogólnopolska konferencja naukowa 17 maja 2017

Dylematy w służbie użytkownikom informacji

Między misją a obowiązkiem

 Serdecznie dziękujemy referentom oraz słuchaczom za udział w konferencji.

Przypominamy, że na teksty referatów do publikacji czekamy do końca czerwca. Prosimy o wysyłanie ich na adres konferencji, konferencja.dylematy@gmail.com
Aktualności

09.05.2017

  • Dodano program konferencji, dostępny na stronie Program

26.02.2017

  • Przesunięto termin konferencji o jeden dzień, na 17 maja
  • Przedłużono termin zgłaszania udziału w konferencji oraz uiszczania opłat konferencyjnych: patrz zakładka Terminy
  • Dodano zakładkę Płatności z kwotami opłat konferencyjnych oraz numerem konta do wpłat