Plany zajęć

Drukuj

Pod podanymi niżej linkami publikujemy plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. Plany mogą ulec jeszcze nieznacznym korektom.

Pierwszy rok studiów licencjackich Informacja w środowisku cyfrowym

Drugi rok studiów licencjackich Informacja w środowisku cyfrowym

Trzeci rok studiów licencjackich Informacja w środowisku cyfrowym

Drugi rok studiów magisterskich Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Zajęcia wydziałowe