Informacja o zajęciach ogólnouczelnianych

Drukuj

Pod podanym niżej linkiem zamieszczamy plik z informacją o odbywających się w rozpoczynającym się roku akademickim zajęciach ogólnouczelnianych.

Studenci I i III roku Informacji w środowisku cyfrowym są zobligowani do wyboru i zarejestrowania się na jeden przedmiot ogólnouczelniany z 3 punktami ECTS.

Informacja o zajęciach ogólnouczelnianych