Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Koło Naukowe Bibliotekoznawców

Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego

Email Drukuj PDF

Historia Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŁ

Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców zostało założone w styczniu 2000 roku z inspiracji pomysłem prof. Janusza Dunina. Współtwórcą i opiekunem został dr Jacek Ladorucki. Obecnym opiekunem jest dr Zbigniew Gruszka.

Za główne cele działalności postawiono m.in. pogłębianie wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii i informacji naukowej, podejmowanie prób badawczych i popularyzowanie wiedzy, oraz integrowanie studentów kierunku.

W chwili obecnej Koło Naukowe liczy sobie ponad 15 członków. Za główny cel obrane zostały: udział w konferencjach i wyjazdach naukowych i związana z tym aktywność członków Koła oraz wydawanie czasopisma.

Koło Naukowe od początku skupia osoby zainteresowane zagadnieniami książki, bibliotek nowoczesnych technologii. Współtworzą je osoby, które chcą wiedzieć więcej, świadomie kształtować swoje postawy i poglądy, spotykać się z osobami o podobnych zainteresowaniach. Zapraszamy studentów INIB, IŚC i studentów pozostałych kierunków Wydziału Filologicznego UŁ, którym sprawy książek i informacji są bliskie.

Zrealizowana tematyka badawcza

2001-2003 Książka poetycka

2004 - Literatura fantastyczna

2005 - Czytelnictwo ludzi starszych

2006 - Czytelnictwo osób bezrobotnych

2009 - Czytelnictwo bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa

2013 - Motywy uczestnictwa w kołach naukowych

2015 - Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych

Udział w konferencjach

2001 - XXX Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie,

2003 - XXXII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie,

2004 - XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych roku, UWM w Olsztynie,

2006 - Konferencja "Bibliotekarz i co dalej? - absolwenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na rynku pracy", Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie,

2006 - Konferencja "Information with no limits", Uniwersytet Warszawski,

2006 - Konferencja "Bibliotekarz wobec nowoczesnego użytkownika", Uniwersytet Wrocławski,

2007 - Konferencja "Biblioteka - nie tylko księgozbiór. Biblioteki w regionie i społeczeństwie", Uniwersytet Śląski

2015 - Konferencja "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś", Uniwersytet Śląski

Organizacja konferencji

2007 - Biblioteka: obiekt - idea. Wczoraj, dziś, jutro

2008 - Zawód: bibliotekarz. Wizje, strategie, koncepcje

2009 - Profesjonalna biblioteka: wokół zagadnień obsługi użytkowników

2012 - Biblioteka jako przedmiot badań naukowych

Wyjazdy naukowe

2002 - Kraków: Biblioteka Jagiellońska

2003 -Warszawa:  Biblioteka Uniwersytecka

2005 - Biblioteka Kórnicka

2006 - Kraków: Biblioteka Jagiellońska

2007 - Częstochowa: Biblioteka Klasztorna Oo. Paulinów, Katowice: Biblioteka Śląska

2009 - Warszawa: Biblioteka Narodowa

2009 - Kraków: Biblioteka Jagiellońska

2011 - Wrocław: Ossolineum, Biblioteka Uniwersytecka

2012 - Pelplin: Muzeum Archidiecezjalne, Gdańsk: Biblioteka PAN

2014 - Toruń: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Archiwum  Miasta Torunia, Biblioteka Pedagogiczna

Linki

Strona Koła

 
Reklama
Reklama