Udział w konferencjach

Drukuj

1. Wykaz konferencji, w których uczestniczyli lub będą uczestniczyć pracownicy Katedry IiB (w porządku chronologicznym), od roku akad. 2015/16.

 

Termin Nazwa konferencji Organizator Imię i nazwisko pracownika

 

Tytuł referatu

23-24.04.2018 IV Ogólnopolską Konferencję
Naukową "Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii dr Magdalena Kwiatkowska Prawne, administracyjne i polityczne aspekty kontroli publikacji i rynku
książki w Królestwie Polskim
15.11.2017 Ekslibris: znak własnościowy - dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie dr Jacek Ladorucki Ekslibrisy i literatura ekslibrisologiczna w dorobku naukowym i kolekcjonerstwie Janusza Dunina (1931-2007)
14.11.2017 Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej : szkolenie dla bibliotekarzy w ramach projektu MKiDN Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Nastoletni czytelnik wyzwaniem dla bibliotekarza (wykład+warsztaty)
8.11.2017 Biblioteczne triki na uczenie logiki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, dr Zbigniew Gruszka Olimpiada Bibliologiczna  i Informatologiczna - czyli dlaczego warto rozpocząć przygodę z informatologią
25.10.2017 Biblioteka szkolna - czym jest, czym może być... Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ dr Zbigniew Gruszka Rola biblioteki szkolnej w przygotowaniu uczniów do olimpiady bibliologicznej
19-20.10.2017 Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Goethe Instytut w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

1. dr Alina Brzuska-Kępa

2. dr Rafał Kępa

1. "Pamiętnik Blumki" Iwony Chmielewskiej. Recenzje polskie i niemieckie

2. Camonia - magiczna kraina książek. O polskich edycjach księgogrodzkiej trylogii Waltera Moersa

18-20.10.2017 Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz Tajemnica świętych obcowania w Moim testamencie filozoficznym Jeana Guittona
18-20.10.2017 Konferencja jubileuszowa "200 lat Ossolineum" Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

1. dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak

2. dr Magdalena Kwiatkowska

1. Calisiana w zbiorach biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do połowy XX wieku

2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich w piśmiennictwie najnowszym - perspektywa bibliologiczna

12-13.10.2017 Książka w mediach: korespondencje i transpozycje UMCS w Lublinie dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska O książce w prasie polskiej. Diachronia i synchronia.
11.10.2017 Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi dr Jacek Ladorucki Jan Augustyniak - nestor łódzkiego bibliotekarstwa publicznego
9-11.10.2017 Żywioły w literaturze dziecięcej: ziemia Katedra Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz "Ściany natarto tłuszczem wiedźmy" - krainy podziemne i przyziemne w baśniach Hansa Christiana Andersena
27.09.2017 Biblioteka wczoraj i... jutro. W setną rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1917-2017) Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Łodzi

1. dr Magdalena Kwiatkowska

2. dr Rafał Kępa

1. Z perspektywy siódmej dekady. Blaski i cienie działalności ogniw terenowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1953-2017

2. Książki promujące naukę i wiedzę w łódzkich bibliotekach dla dzieci.

20-22.09.2017 XIV Naukowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. dr Grzegorz Czapnik

Oczekiwania pracodawców a koncepcja nowego kierunku studiów Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ
13.09.2017 Biblioteka szkolna w nowej odsłonie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak co dorośli mogą wiedzieć o zainteresowaniach czytelniczych nastolatków w XXI wieku?
29-30.06.2017

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”,

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku dr Zbigniew Gruszka Budżet obywatelski a biblioteka publiczna. Analiza wniosków na przykładzie Łodzi
05.06.2017 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi

1. prof. dr hab. UŁ Mariola Antczak

2. dr Alina Brzuska-Kępa

3. dr Rafał Kępa

4. mgr Monika Wachowicz

1. Jigsaw jako metoda rozbudzania zainteresowań czytelniczych nastolatków (wykład i warsztat)

2. Picturebook - czy tylko dla dzieci? (wykład)

3. Gry planszowe jako element wspierający procesy czytelnicze (wykład, warsztat wraz z dr Aliną Brzuską-Kępą)

4. Tradycyjna czy cyfrowa? Kultura czytelnicza współczesnego nastolatka

4. (warsztat) Technologie komunikacyjno-informacyjne w praktyce

19.05.2017 Komunikacja w bibliotece Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

1. dr Grzegorz Czapnik

2. dr Alina Brzuska-Kępa

3. dr Zbigniew Gruszka

4. mgr Monika Wachowicz

1. Komunikacja w Bibliotece

2. Picturebok w komunikacji z użytkownikiem dziecięcym (warsztat)

3. Praca z trudnym czytelnikiem (warsztat)

4. Praca zdalna i praca w chmurze (warsztat)

17.05.2017 Dylematy w służbie użytkownikom informacji. Między misją a obowiązkiem Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

1. prof. UŁ dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska

2. dr Alina Brzuska-Kępa

3. dr Rafał Kępa

1. Idea służby użytkownikom w zawodach bibliotekarskich i informacyjnych. Wybrane problemy

2. Książka w bibliotece dla dzieci. Powinności i rzeczywistość

3. "Dobra robota w bibliotece"

15.11.2016 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

1.prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak

2.dr Alina Brzuska-Kępa

3.dr Rafał Kępa

4.mgr Monika Wachowicz doktorantka KIiB UŁ

1. Jigsaw jako metoda rozbudzania zainteresowań czytelniczych nastolatków

2. Top 10" dla nastolatków - co polecają bloggerzy?

3. Gry planszowe  jako element wspierający procesy edukacyjne

4. Tradycyjna czy cyfrowa? Kultura czytelnicza współczesnego  nastolatka

Warsztaty:

1.prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak: Jigsaw „od kuchni”: inspirująca metoda rozbudzania zainteresowań czytelniczych nastolatków na przykładzie wybranej literatury


2. mgr Monika Wachowicz, mgr Piotr Szeligowski (doktoranci Katedry IiB): Strony edukacyjne dla młodzieży w Internecie

3. dr Alina Brzuska-Kępa, dr Rafał Kępa: Gry planszowe jako element wspierający procesy edukacyjne

20-21.10.2016 Kultura czytelnicza młodego pokolenia

Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Muzeum Miasta Łodzi

1. dr Alina Brzuska-Kępa

2. dr Rafał Kępa

3. dr hab. prof UŁ Stanisława Kurek vel Kokocińska

4. dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz

5. dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

6. dr Agata Walczak-Niewiadomska

1. "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."Kultura czytelnicza przedszkolaków (na wybranych przykładach)

2. Z Darwinem i Hawkingiem na placu zabaw. Wielcy uczeni w literaturze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

3. Panorama cyfrowych katalogów w polskich bibliotekach dla dzieci

4. "Bo książki są za drogie", czyli o potrzebie metanoi

5. "Bravo" dla młodzieży (1991-2015)

6. Wczesna alfabetyzacja w polskich bibliotekach publicznych - zarys badań

5.10.2016 Biblioteka w akcji Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, PBW w Łodzi dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, dr Z. Gruszka
Komunikat: IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
29-20.09.2016 Women in Science - Tradition of Maria Skłodowska-Curie Politechnika Łódzka dr hab. prof. UŁ Stanisława Kurek vel Kokocińska Academic careers of women in bibliology and information science in the light of jubilee books, dedicated publications and autobiographiestitle (Kariery naukowe kobiet w bibliologii i informatologii w świetle ksiąg jubileuszowych, publikacji dedykowanych i autobiografii)
15.06.2016 Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodymi czytelnikami

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Zarząd Okręgu SBP w Łodzi

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarzy
19-21.05.2016 The Child and the Book International Conference: Children's Literature and Play Uniwersytet Wrocławski dr Agata Walczak-Niewiadomska 100 Shades of Play in a Library
19-20.05.2016 Informacja, komunikacja, społeczeństwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej

1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. dr Jacek Ladorucki

1.Studenci jako użytkownicy bibliotek naukowych

2. Ewolucja profesji bibliotekarskiej - od mitologizacji do dehumanizacji

19-20.05.2016 Biblioteka naukowa w systemie procesów integracyjnych i komunikacyjnych Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki

1 dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. prof. UŁ dr hab. Stanisława Kurek  vel Kokocińska

3. dr Jacek Ladorucki

1 Oferta biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego a oczekiwania studentów Wydziału Filologicznego

2. Pamięć o historii utrwalona na nośnikach cyfrowych, na wybranych przykładach realizacji w bibliotekach polskich


3. Działania integracyjne i kulturotwórcze polskich bibliotek uniwersyteckich w dobie społeczeństwa informacyjnego (wybrane przykłady z ostatnich lat)

11-13.05.2016 X Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" Uniwersytet Gdański

1. dr Grzegorz Czapnik

2. dr Zbigniew Gruszka

3. Michał Żytomirski (student, st.magisterskie)

1. Ocena popytu na biblioteki wśród użytkowników rzeczywistych i potencjalnych: możliwości i wyznania

2. Kryterium dostępności jako wskaźnik jakości. Model rozproszony bibliotekarstwa publicznego na przykładzie łódzkich bibliotek

3.Zarządzanie relacjami z klientem instytucjonalnym biblioteki z perspektywy podmiotów zewnętrznych - Studium przypadk

12.05.2016 VIII konferencja naukowa Homo informatus. Czytelnictwo w dobie rewolucji technologicznej Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Kompetencje informacyjne młodzieży jako wyzwanie dla bibliotekarzy
06.05.2016 Rola biblioteka szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Regionalny ośrodek doskonalenia nauczycieli "WOM" w Częstochowie dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Nowe wyzwania organizacyjno-edukacyjne dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych
2-6.05.2016 wyjazd naukowo-dydaktyczny ERASMUS + Silesian University, Faculty of Philology Chair of Library and lnformation Science prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kurek vel Kokocińska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

1.  Library’s social mission. Chosen concepts and theoretical background

2. Digital services of a modern public library

3.  Services of a modern library for seniors

4. Services of a modern library for ethnic miniorities

25-26.04.2016 „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”
Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK

1. dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

2. dr hab. prof UŁ Ewa Andrysiak

3. dr Zbigniew Gruszka

4. dr Magdalena Kwiatkowska

1. Od podziału do wspólnoty: przypadek tygodnika „Do rzeczy” (2013-2015).

2. Kaliskie edycje druków lwowskich. Przyczynek do kontaktów edytorskich w Polsce międzywojennej

3. Informacja regionalna w bibliotekach - instytucje, oferta, problemy na przykładzie województwa łódzkiego

4. Bibliotekarze polscy na forum międzynarodowym w latach 1989-2015
11-13.04.2016 wyjazd naukowo-dydaktyczny ERASMUS+ University of Latvia (Riga), Department of Information and Library Studies dr Agata Walczak-Niewiadomska 1. Public libraries for children in Poland – current trends

2. Emergent literacy as one of the key services of public library

3. Family librarianship

4. New media in the library for children

15.03.2016 Biblioskan: monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych Fundacja Normalne Miasto Fenomen; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

1. dr Grzegorz Czapnik

2. dr Zbigniew Gruszka

1. Odległość od biblioteki: wskaźniki a rzeczywistość

2. Łódzkie bibliotekarstwo publiczne jako wyzwanie w praktyce zarządzania

15.03.2016 Książka i technologie Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW dr Jacek Ladorucki W stronę dynamiki książki. Multimedialne aspekty typografii futurystycznej i awangardowej w Polsce międzywojennej.
16-18.02.2016 Kniha ve 21. Stoleti Slezska univerzita v Opave

1. prof. Mariola Antczak

 

2. dr Grzegorz Czapnik

 

3. dr Zbigniew Gruszka

 

4. dr Jacek Ladorucki

 

5.dr Agata Walczak-Niewiadomska

1. Polskie mediateki: czas podsumowań (Polské knihovny: čas zúčtování)

2. 15 minut jazdy samochodem: czy dystans do biblioteki publicznej jest jeszcze istotny? (15 minut jízdy autem: je vzdálenost do veřejné knihovny ještě podstatná?)

3. Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury (Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí)

4. Dziedzictwo środkoweuropejskie jako wyzwania dla bibliotej w państwach Grupy Wyszhradzkiej (Dědictví Střední Evropy jako výzva pro knihovny v zemích V4 - Visegrádské skupiny – Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko)

5. Bibliotekarstwo dziecięce w XXI wieku – czy tylko dla dzieci? (Dětské knihovnictví v 21. století – je jen pro děti?)

3.02.2016

Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży"

 

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

3. dr Alina Brzuska-Kępa

4. dr Zbigniew Gruszka

5. dr Rafał Kępa

6. dr Rafał Kępa

7. dr Jacek Ladorucki

1. Metody aktywizujące w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci(referat)

2. Metody aktywizujące w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci (warsztaty)

3. Inicjatywy promujące kulturę czytelniczą w województwie łódzkim (referat)

4. Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna jako narzędzie krzewienia kultury czytelniczej wśród młodzieży(referat)

5. Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej (referat)

6. Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej (warsztaty)

7. Segment audiopublikacji dla dzieci i młodzieży w Polsce (referat)

14-16.01.2016 Historia kultury popularnej w Polsce do 1939 roku Uniwersytet SWPS Humanistycznospołeczny w Warszawie dr Jacek Ladorucki Wzniosłe, piękne i polskie. O poszukiwaniu "stylu narodowego" w masowych wydaniach tomików poetyckich w II Rzeczypospolitej
10.12.2015 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - wczoraj i dziś Uniwersytet Śląski dr Zbigniew Gruszka Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą Ojczyzną. Rozważania wokół czasopisma „Waldenburger Heimatbote”
3-4.12.2015

Współczesny polski system medialny. Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów

Instytut Dziennikarstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska „Fakt” kulturalny: oferta tabloidu (w latach 2010-2014)

2-4.12.2015

Przełamując granice książki Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

1. dr Grzegorz Czapnik / dr Zbigniew Gruszka

2. dr Jacek Ladorucki

3. dr Rafał Kępa

1. Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2 połowy XX w. – na przykładzie Życia książki Jana Muszkowskiego (1951)

2. Pisanie obrazem – czytanie zmysłami. Czy książki (artystyczne) są (jeszcze) obiektem zainteresowań bibliogów?

 

3. Katalogi OPAC bibliotek naukowych jako narzędzie do badań nad książką, biblioteką i czytelnictwem

27.11.2015
Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii w Bydgoszczy

1. dr Zbigniew Gruszka

2. dr Magdalena Kwiatkowska

 

3. dr Evelina Kristanova

4. prof. Andrzej Wałkówski

1. Lektury Wypędzonych. Książka na łamach czasopisma "Waldenburger Heimatbote" w latach 1949-2013

2.Prywatny mecenat publikacji naukowych w Królestwie Polskim (1815-1915)

3. Miesięcznik społeczno-kulturalny "Magazyn Familia" (2008-2011) jako przykład pisma familijnego

4. Pióro silniejsze niż pastorał

11-12.11.2015 «ХАРКІВ ЯК УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ МІСТО»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька

Центральна наукова бібліотека

dr Jacek Ladorucki

Łódź – szczególny przypadek środkowoeuropejskiej metropolii. Tradycje przemysłowe i kulturalne oraz dziedzictwo wschodniej i środkowej Europy

("Łódź - a special case of Central European metropolis. Industrial and cultural traditions and heritage of eastern and Central Europe")

5.11.2015 „Przestrzeń kulturotwórcza biblioteki” Centrum Nauki i Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dr Alina Brzuska-Kępa „Okna wyobraźni”. Warsztaty z książką obrazkową i ilustrowaną
5.11.2015 „Mit Kresów Wschodnich” Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego prof. Ewa Andrysiak Alfons Parczewski i Wilno
27.10.2015 „Jan Długosz — człowiek wszechstronny” Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu dr Alina Brzuska-Kępa Historia w książkach dla dzieci i młodzieży
22-23.10.2015 „Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych”

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN; Uniwersytet Rzeszowski

dr Alina Brzuska-Kępa Książka obrazkowa w kształceniu teoretycznoliterackim
19-21.10.2015 Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Ośrodek Rozwoju Edukacji prof. Mariola Antczak

Co wiemy o czytelnictwie nastolatków?

 

15-16.10.2015 Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach dr Grzegorz Czapnik Strategie wyszukiwawcze użytkowników poinformowanych. Analiza historii stron WWW przeglądanych przez finalistów II Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
14-16.09.2015 Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku prof. Mariola Antczak Jak zatrzymać obecnych i pozyskać nowych użytkowników bibliotek uczelnianych? Wnioski z badań
10-11.09.2015 „Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko” = Polonia şi Romaânia : Împreună – alături – aproape”

Związek Polaków w Rumunii

prof. Ewa Andrysiak Kalendarze dla Polaków w Rumunii w świetle źródeł bibliograficznych
10-11.09.2015 VI міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства" Н А У К О В О - Т Е Х Н І Ч Н А БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, Львів (UKRAINA) dr Jacek Ladorucki Biblioteka i mała ojczyzna. Regionalizm, globalizm, kapitał kulturowy i dziedzictwo środkowoeuropejskie jako wyzwania dla współczesnych bibliotek.
23-24.09.2015 Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej UMK, Toruń
dr Alicja Mazan-Mazurkiewicz „Święta dziewczynko z zapałkami”... Andersenowskie inspiracje w poezji ks. Jana Twardowskiego

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Kalendarze dla Polaków w Rumunii w świetle źródeł bibliograficznych