Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Działalność naukowa | Granty / Badania naukowe / Projekty

Granty / Badania naukowe

Email Drukuj PDF

 1. Międzynarodowy projekt badawczy: BADANIE ZWIĄZKÓW KULTUROWYCH POLSKO-IBERYJSKICH ORAZ POLSKO-IBEROAMERYKAŃSKICH finansowany przez program Santander Universidades i Bank Zachodni WBK (2015-16). Organizatorzy: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Zielonogórski, Pracownia Rysunku i Intermediów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. Pracownia Teorii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. Kierownik naukowy: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ. Wykonawca: dr Jacek Ladorucki
 2. Projekt „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej” grant przyznany UŁ w 2015 roku w ramach krajowych postępowań konkursowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca: dr Jacek Ladorucki
 3. Projekt „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej” grant przyznany UŁ w 2016 roku w ramach krajowych postępowań konkursowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca: dr Jacek Ladorucki
 4. Projekt: Słownik pracowników książki polskiej; kierownik: dr Magdalena Rzadkowolska; termin realizacji: lata 2012-2016. Grant przyznany w 2011 r. w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na przygotowanie Suplementu 4 Słownika pracowników książki polskiej.
 5. Projekt: Kultura czytelnicza nastolatków; kierownik: dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak; realizacja od 2010 (bez określenia górnej granicy). W ramach realizacji projektu przewidziany jest cykl recenzowanych publikacji zwartych poświęconych kulturze czytelniczej młodego pokolenia.
 6. Projekt: Opracowanie i wydanie nowej edycji „Życia książki” Jana Muszkowskiego; kierownik dr Zbigniew Gruszka, wykonawca dr Grzegorz Czapnik; termin realizacji: lata 2013 – 2015; projekt w ramach grantu dla młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowanie nowej, naukowej edycji wymagało dotarcia do maszynopisów publikacji oraz odtworzenia warunków pracy Profesora Muszkowskiego nad publikacją, jak również napisania naukowego wstępu osadzającego „Życie książki” w realiach współczesnej bibliologii; w 2015 r. praca była finalizowana i skierowana do recenzji. Planowany czas ukazania się publikacji styczeń 2016.
 7. Projekt: Czasopismo "Waldenburger Heimatbote: offizielles Organ für den gesamten Heimatkreis Waldenburg" jako przykład tytułu o regionalnym i ponadnarodowym znaczeniu dla tożsamości mieszkańców powojennego Wałbrzycha; kierownik dr Zbigniew Gruszka; termin realizacji: lata 2014 – 2015; w ramach grantu dla młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. M. Antczak, M. Kalińska-Kula  Marketing wewnętrzny w bibliotekach województwa łódzkiego; termin realizacji: październik 2015 – listopad 2017.
 
Reklama
Reklama