Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Działalność naukowa

Publikacje

Email Drukuj PDF

Publikacje zwarte pracowników Katedry

dostępne w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/kategoria-produktu/publikacje/bibliologia-i-informatologia/


Jadwiga Konieczna (red.), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przyszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo SBP, 2017. Praca zbiorowa zrealizowana z udziałem obecnych i byłych pracowników Katedry: Jadwigi Koniecznej, Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, Andrzeja Mężyńskiego, Zbigniewa Gruszki, Magdaleny Kwiatkowskiej, Magdaleny Rzadkowolskiej.


Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej... W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.


Mariola Antczak, Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska, Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 


Magdalena Przybysz-Stawska, Agata Walczak-Niewiadomska, Dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2015: monografia bibliograficzna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 


Jacek Ladorucki, Gdy otworzyli bramy, zaczęłam iść w stronę domu…: rozmowy z Joanną Muszkowską-Penson. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 


Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 4 / pod red. M. Rzadkowolskiej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskiej, 2016
Życie książki : edycja krytyczna / Jan Muszkowski; w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki, ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015

 

Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

 

Książki w życiu najmłodszych / red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

Alicja Mazan-Mazurkiewicz: Liryka ks. Jana Twardowskiego: spotkanie ze św. Teresą z Lisieux. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

Helena Więckowska: bibliotekarz, historyk, bibliolog / red. Jadwiga Konieczna, Magdalena Rzadkowolska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje / red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014

 

Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje / red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014

 

Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce / red. Jacek Ladorucki, Zbigniew Gruszka. Łódź: Wydawnictwo, 2013

 

Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne / praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Magdalena Przybysz-Stawska: Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

Evelina Kristanova:Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012


 

 

Zbigniew Gruszka: Przegląd Biblioteczny: monografia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
Agata Walczak-Niewiadomska

Jan Sobczyński (1861-1942). Kronikarz Kalisza

Rok. wyd. 2012

 

 

Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-biograficzne : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz
red. Ewa Andrysiak


Rok wyd. 2011

 

 

Podręczny słownik bibliotekarza
oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpracy Hanny TadeusiewiczRok wyd. 2011

Jadwiga Konieczna, Mariola Antczak (red.)

Nakładem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ukazała się najnowsza publikacja zatytułowana "Między teorią a praktyką: wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży", w której swoje artykuły zamieścili m.in. pracownicy Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak diagnozuje potrzeby polskiej oświaty. Teksty - co podkreśla recenzent prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - są skierowane "[...] do nauczycieli-bibliotekarzy i kadr ich kształcących, ale także powinni do nich sięgnąć wszsycy ci, którzy zajmują się polityką czy animacją kulturalno-oświatową".

Rok wyd. 2011

 

 

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III
pod red. Hanny Tadeusiewicz


Rok wyd. 2010


Mariola Antczak

Czytelnik uzyskuje pełne kompendium wiedzy na temat zmieniającej się funkcji bibliotek szkolnych i zadań bibliotekarzy i to w kontekście systemu informacyjnego [...].
Badania własne Autorki wnoszą nowe elementy do dotychczasowej wiedzy w tym zakresie, szczególnie współpracy pedagogicznej bibliotekarzy z nauczycielami [...].
Wykazane trudności i braki u młodzieży w doborze i korzystaniu z materiałów dokumentacyjnych mogą przyczynić się do identyfikacji działań pedagogicznych, a w konsekwencji ich efektywizacji

Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Goriszowskiego

Rok wyd. 2010

Stanisława Kurek-Kokocińska (red.)

Profesorowi Bolesławowi Świderskiemu, jako nauczycielowi akademickiemu, wykładowcy kilku pokoleń studentów, młodych pracowników nauki i bibliotekarzy, współorganizatorowi szkolnictwa wyższego, członkowi licznych gremiów i towarzystw naukowych, wiele osób dużo zawdzięcza
(...)
Nadal mam przed oczyma postać Drogiego nam Profesora. Był osobą szczupłą, wysoką, o rysach ascetycznych. Odznaczał się skromnością i taktem. Z usposobienia łagodny. Domator, muzykalny - grał na fortepianie. Miał staranny charakter pisma, co podobno jest odzwierciedleniem duszy. Ton głosu i Jego gestykulacje przypominały maniery arystokratyczne. Nazywano go "Świdrem"

R. Żmuda, Profesor Bolesław Świderski: wspomnienia i refleksje o dyrektorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi

Rok wyd. 2009

red. Andrzej Wałkówski


Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu

Rok wyd. 2009

 


 
Reklama
Reklama