Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Pracownicy | Gruszka Zbigniew, dr - Konferencje, wykłady i warsztaty

Gruszka Zbigniew, dr - Konferencje, wykłady i warsztaty

Email Drukuj PDF
Spis treści
Gruszka Zbigniew, dr
Wykształcenie
Sprawowane funkcje
Obszary zainteresowań badawczych
Aktualnie realizowane tematy badań
Dydaktyka
Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
Konferencje, wykłady i warsztaty
Publikacje
Nagrody i wyróżnienia
Wszystkie strony

KONFERENCJE (od 2014 roku)

 

 • 5-6 czerwca 2018

Kraków, Architektura informacji jako dyscyplina akademicka

Organizator: INI UP w Krakowie

Referat: Informatologia z biznesowym językiem angielskim jako propozycja nowego kierunku studiów na poziomie magisterskim w Uniwersytecie Łódzkim (współaut. M.Antczak, G.Czapnik)
 • 12-13 maja 2018

Gdańsk, XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy

Organizator: Uniwersytet Gdański

Referat: Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku
 • 24 kwietnia 2018

Bydgoszcz-Ostromecko, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018"

Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW

Referat: Wątki ideologiczne w ofercie wydawniczej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 1956 r.
 • 17 kwietnia 2018

Łódź, Media regionalne - informacyjność, opiniotwórczość, lokalność

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

Referat: Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania mediów regionalnych - na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i Expressu Ilustrowanego
 • 16 marca 2018

Bydgoszcz, Kulturotwórcza rola książki i biblioteki

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Referat: Nie tylko książka. Edukacja regionalna z wykorzystaniem zbiorów nieksiążkowych jako jedno z kulturotwórczych zadań bibliotek

 • 30 czerwca 2017

Białystok, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Referat: Budżet obywatelski a biblioteka publiczna. Analiza wniosków na przykładzie Łodzi

 • 16 grudnia 2016

Łódź, Biblioteki i ich zasoby w służbie regionu i działaniu  na rzecz społeczeństwa

Organizator: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: Życie książki Jana Muszkowskiego w świetle zachowanych dokumentów archiwalnych. Współaut. G. Czapnik

 • 1 grudnia 2016

Bydgoszcz, Szkoła – biblioteka – nauczyciel – czytelnik

Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział Bydgoszcz

Referat: Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu wiedzy uczniów o regionie

 • 5 października 2016

Łódź, Biblioteka w akcji

Organizator: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, PBW w Łodzi

Komunikat: IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Współaut. M.Antczak

 • 28 września 2016

Łomża, Jak być aktywnym bibliotekarzem

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Referat: Biblioteka szkolna centrum wiedzy o regionie

 • 28 września 2016

Łomża, Jak być aktywnym bibliotekarzem

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Referat: IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

 • 11-13 maja 2016

Gdańsk, X Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek"

Organizator: Uniwersytet Gdański

Referat: Kryterium dostępności jako wskaźnik jakości. Model rozproszony bibliotekarstwa publicznego na przykładzie łódzkich bibliotek

 • 25-26 kwietnia 2016

Kielce, „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”

Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach

Referat: Informacja regionalna w bibliotekach - instytucje, oferta, problemy na przykładzie województwa łódzkiego

 • 15 marca 2016

Łódź, Biblioskan: monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych

Organizacja: Fundacja Normalne Miasto Fenomen; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Referat: Łódzkie bibliotekarstwo publiczne jako wyzwanie w praktyce zarządzania

 • 16-18 lutego 2016

Opava, Kniha ve 21. Stoleti

Organizator: Slezska Univerzita v Opave

Referat: Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury (Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí)

 • 3 lutego 2016

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży"

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Referat: Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna jako narzędzie krzewienia kultury czytelniczej wśród młodzieży

 • 10 grudnia 2015

Katowice, Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - wczoraj i dziś

Organizator: Uniwersytet Śląski

Referat: Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą Ojczyzną. Rozważania wokół czasopisma „Waldenburger Heimatbote”

 • 2-4 grudnia 2015

Wrocław, Przełamując granice książki

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Referat: Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2 połowy XX w. – na przykładzie Życia książki Jana Muszkowskiego (1951). Współaut. G. Czapnik

 • 27 listopada 2015

Bydgoszcz, Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015

Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW w Bydgoszczy

Referat: Lektury Wypędzonych. Książka na łamach czasopisma "Waldenburger Heimatbote" w latach 1949-2013

 Poprawiony: czwartek, 15 marca 2018 22:43  
Reklama
Reklama