Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Pracownicy | Gruszka Zbigniew, dr

Gruszka Zbigniew, dr

Email Drukuj PDF
Spis treści
Gruszka Zbigniew, dr
Wykształcenie
Sprawowane funkcje
Obszary zainteresowań badawczych
Aktualnie realizowane tematy badań
Dydaktyka
Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
Konferencje, wykłady i warsztaty
Publikacje
Nagrody i wyróżnienia
Wszystkie strony

Adiunkt

e-mail: zgruszka[at]uni.lodz.pl

tel.: +48 (42) 635-53-94

konsultacje: poniedziałki 9.45-11.45

pok. 2.13


Follow me on ResearchGate

 


Wykształcenie

 • 2003-2008 studia jednolite magisterskie na kierunku: Filologia polska w zakresie bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • 23 czerwca 2003 magister Filologii polskiej w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uniwersytet Łódzki
 • 2008-2012 - studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • 20 czerwca 2012 doktor nauk humanistycznych w zakresie Bibliologii i informatologii. Uniwersytet Warszawski
 • od 18 lutego 2013 adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
 • 2013-14 Menedżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Tytuł pracy magisterskiej

Potrzeby czytelnicze i uczestnictwo w kulturze słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle przeprowadzonych badań

Tytuł pracy doktorskiej

"Przeglad Biblioteczny" jako najstarszy organ naukowy bibliotekarstwa polskiego: monografia czasopisma

 


Funkcje

 • od 2018 Opiekun praktyk zawodowych w Katedrze Informatologii i Bibliologii
 • od 2015 pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. praktyk zawodowych i specjalizacyjnych
 • od 2016 redaktor tematyczny "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum"
 • od 2017 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • 2009-2017 Opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców
 • od 2017 Zastępca Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej
 • od 2017 Opiekun praktyk zawodowych
 • 2013-2017 sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej
 • 2015 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • 2015-2016 Koordynator kierunkowy ds. promocji
 • 2015-2017 Opiekun praktyk specjalizacyjnych na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • 2015-2016, 2017-2018 Opiekun I roku studiów magisterskich

 


Obszary zainteresowań badawczych

 • regionalizm
 • biblioteki publiczne Łodzi
 • zarządzanie biblioteką
 • finanse bibliotek
 • technologie internetowe w pracy nauczyciela i bibliotekarza
 • prasa

 


Aktualnie realizowane tematy badań

 • Kultura organizacyjna bibliotek publicznych województwa łódzkiego (2016)
 • budżet obywatelski a biblioteka publiczna

 


Dydaktyka

 • Analiza i opracowanie dokumentów
 • Opracowanie rzeczowe
 • Techniki wyszukiwawcze
 • Wprowadzenie do metod i technik badawczych w humanistyce (blok B)
 • Zadania regionalne bibliotek w Polsce (blok B)
 • Podstawy zarządzania firmą
 • Zarządzanie wizerunkiem w Internecie
 • Zintegrowane systemy biblioteczne
 • Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela
 • Metody przetwarzania informacji
 • Bibliografie naukowe on-line
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Projektowanie informacji w środowisku cyfrowym
 • Marketing i PR w zarządzaniu firmą
 • Elektroniczne narzędzia komunikowania
 • Wprowadzenie do zarządzania instytucjami książki
 • Seminarium licencjackie

 


Towarzystwa, rady, zespoły naukowe

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • członek Zarządu Głównego SBP na lata 2017-2020
 • członek Rady Naukowej Muzeum Miasta Łodzi (2017-2020)

 


KONFERENCJE (od 2014 roku)

 

 • 5-6 czerwca 2018

Kraków, Architektura informacji jako dyscyplina akademicka

Organizator: INI UP w Krakowie

Referat: Informatologia z biznesowym językiem angielskim jako propozycja nowego kierunku studiów na poziomie magisterskim w Uniwersytecie Łódzkim (współaut. M.Antczak, G.Czapnik)
 • 12-13 maja 2018

Gdańsk, XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy

Organizator: Uniwersytet Gdański

Referat: Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku
 • 24 kwietnia 2018

Bydgoszcz-Ostromecko, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018"

Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW

Referat: Wątki ideologiczne w ofercie wydawniczej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 1956 r.
 • 17 kwietnia 2018

Łódź, Media regionalne - informacyjność, opiniotwórczość, lokalność

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

Referat: Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania mediów regionalnych - na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i Expressu Ilustrowanego
 • 16 marca 2018

Bydgoszcz, Kulturotwórcza rola książki i biblioteki

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Referat: Nie tylko książka. Edukacja regionalna z wykorzystaniem zbiorów nieksiążkowych jako jedno z kulturotwórczych zadań bibliotek

 • 30 czerwca 2017

Białystok, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Referat: Budżet obywatelski a biblioteka publiczna. Analiza wniosków na przykładzie Łodzi

 • 16 grudnia 2016

Łódź, Biblioteki i ich zasoby w służbie regionu i działaniu  na rzecz społeczeństwa

Organizator: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: Życie książki Jana Muszkowskiego w świetle zachowanych dokumentów archiwalnych. Współaut. G. Czapnik

 • 1 grudnia 2016

Bydgoszcz, Szkoła – biblioteka – nauczyciel – czytelnik

Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział Bydgoszcz

Referat: Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu wiedzy uczniów o regionie

 • 5 października 2016

Łódź, Biblioteka w akcji

Organizator: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, PBW w Łodzi

Komunikat: IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Współaut. M.Antczak

 • 28 września 2016

Łomża, Jak być aktywnym bibliotekarzem

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Referat: Biblioteka szkolna centrum wiedzy o regionie

 • 28 września 2016

Łomża, Jak być aktywnym bibliotekarzem

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Referat: IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

 • 11-13 maja 2016

Gdańsk, X Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek"

Organizator: Uniwersytet Gdański

Referat: Kryterium dostępności jako wskaźnik jakości. Model rozproszony bibliotekarstwa publicznego na przykładzie łódzkich bibliotek

 • 25-26 kwietnia 2016

Kielce, „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”

Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach

Referat: Informacja regionalna w bibliotekach - instytucje, oferta, problemy na przykładzie województwa łódzkiego

 • 15 marca 2016

Łódź, Biblioskan: monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych

Organizacja: Fundacja Normalne Miasto Fenomen; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Referat: Łódzkie bibliotekarstwo publiczne jako wyzwanie w praktyce zarządzania

 • 16-18 lutego 2016

Opava, Kniha ve 21. Stoleti

Organizator: Slezska Univerzita v Opave

Referat: Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury (Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí)

 • 3 lutego 2016

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży"

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Referat: Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna jako narzędzie krzewienia kultury czytelniczej wśród młodzieży

 • 10 grudnia 2015

Katowice, Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - wczoraj i dziś

Organizator: Uniwersytet Śląski

Referat: Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą Ojczyzną. Rozważania wokół czasopisma „Waldenburger Heimatbote”

 • 2-4 grudnia 2015

Wrocław, Przełamując granice książki

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Referat: Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2 połowy XX w. – na przykładzie Życia książki Jana Muszkowskiego (1951). Współaut. G. Czapnik

 • 27 listopada 2015

Bydgoszcz, Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015

Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW w Bydgoszczy

Referat: Lektury Wypędzonych. Książka na łamach czasopisma "Waldenburger Heimatbote" w latach 1949-2013

 


BIBLIOGRAFIA w układzie chronologicznym od najnowszych (pełna)

 

 1. Rzecz o geopoetyce Śląska: recenzja książki Jarosława Petrowicza Związek z miejscem. Śląsk historyczny w prozie, eseistyce i reportażu polskim po 1989 r. Wieluń: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2015. S. 350. – ISBN 978-83-935401-6-7 / Zbigniew Gruszka // Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 2017 nr 8, s. 258-262
 2. Najważniejszy jest kapitał ludzki - z Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbietą Stefańczyk w setnym roku funkcjonowania Stowarzyszenia rozmawia Zbigniew Gruszka // Zarządzanie Biblioteką 2017 nr 1 (9), s. 141-148
 3. Jednostki struktury wewnętrznej i ich działalność / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s. 123-145
 4. Zjazdy, konferencje / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s.147-154
 5. Działalność wydawnicza / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s.155-177
 6. Działalność wydawnicza / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s. 305-325
 7. Jednostki struktury wewnętrznej - sekcje, komisje i zespoły / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s.327-342
 8. Światowy Kongres IFLA 2017 / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s. 360-362
 9. Nagrody i odznaczenia / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s.363370
 10. Strategia SBP na lata 2010-2021 / Zbigniew Gruszka // [w:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod red. Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s.371-379
 11. Lektury "wypędzonych". Książka na łamach czasopisma "Waldenburger Heimatbote" w latach 1949-2013 / Zbigniew Gruszka // [w:] Dzieje książki i prasy: przegląd badań za lata 2013-2015 / praca zbiorowa pod red. Bernadety Iwańskiej-Cieślik i Elżbiety Pokorzyńskiej, przy współpr. Zdzisława Kropidłowskiego i Dariusza Spychały. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017, s. 221-233
 12. Kryterium dostępności jako wskaźnik jakości. Model rozproszony bibliotekarstwa publicznego na przykładzie łódzkich bibliotek / Zbigniew Gruszka // Zarządzanie jakością w bibliotece, red. Maja Wojciechowska, Warszawa 2017, s. 199-214
 13. O Wydawnictwie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w przeddzień jubileuszu / Zbigniew Gruszka // Bibliotekarz 2016 nr 11 // Bibliotekarz 2016 nr 11, s. 8-12
 14. Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury / Zbigniew Gruszka // Kniha ve 21. století: redefinování role knihoven v 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016. Ed. Libuše Foberová. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016, s. 35 – 45. ISBN 978-80-7051-220-3. s. 127-134
 15. Informacja regionalna w bibliotekach – instytucje, oferta, problemy na przykładzie województwa łódzkiego // [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. V, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce: UJK, 2016, s. 517-534
 16. Czasopismo Waldenburger Heimatbote i jego znaczenie dla tożsamości mieszkańców Wałbrzycha / Zbigniew Gruszka // Region i książka: szkice z dziejów książki regionalnej. Pod red. Ewy Andrysiak, Elżbiety Steczek-Czerniawskiej. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016, s. 75-104
 17. Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą Ojczyzną: rozważania wokół czasopisma "Waldenburger Heimatbote" // Nowa Biblioteka // 2016 nr 3 (22), s. 53-60
 18. Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2 połowy XX w. na przykładzie edycji krytycznej „Życia książki” Jana Muszkowskiego / Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka // Toruńskie Studia Bibliologiczne 2016 nr 2 (17), s. 41-57
 19. Świat bez bibliotek – dobry czy zły? Sprawozdanie z trzeciej edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej / Zbigniew Gruszka // Poradnik Bibliotekarza // [złożony do druku]
 20. Miasto jako produkt w dobie konwergencji mediów. Wałbrzych w przestrzeni kultury książki i informacji / Zbigniew Gruszka // Nowa Kronika Wałbrzyska. Red. Sylwia Bielawska. Wałbrzych 2016, s. 115-126
 21. Monitoring w łódzkich bibliotekarz publicznych: głos polemiczny / Zbigniew Gruszka // Bibliotekarz 2016 nr 5, s. 15-18
 22. Biblioteki jako organizacje uczące się / Zbigniew Gruszka // [w:] Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy  : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016, s. 98-111
 23. Recenzja książki: Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-1949). Wstęp, przypisy i opracowanie Małgorzata Korczyńska-Derkacz. Warszawa:Wydaw. SBP, 2015, 205 s., ISBN: 978-83-64203-59-6 / Zbigniew Gruszka // Przegląd Biblioteczny 2016 nr 2, s. 282-284
 24. Życie książki: edycja krytyczrena na podstawie wydania z 1951 r. / Jan Muszkowski ; oprac., wstępem i komentarzem naukowym opatrzyli Grzegorz Czapnik i Zbigniew Gruszka ; ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. - Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015
 25. Koncepcja wydawnicza krytycznej edycji drugiego wydania Życia książki / Zbigniew Gruszka, Grzegorz Czapnik // [w:] Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. / Jan Muszkowski ; oprac., wstępem i komentarzem naukowym opatrzyli Grzegorz Czapnik i Zbigniew Gruszka ; ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. - Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015, s. XVII-LIV
 26. Zarys historii "Przeglądu Bibliotecznego" / Zbigniew Gruszka // Forum Bibliotek Medycznych 2015 nr 1, s. 318-330
 27. Waldenburgiana jako element popularyzacji wiedzy o regionie / Zbigniew Gruszka // [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz i H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 255-273.
 28. Customer Satisfaction Index jako narzędzie badania poziomu satysfakcji w bibliotekarstwie / Zbigniew Gruszka // [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015, s.
 29. Wszyscy należymy do społeczeństwa informacyjnego! Sprawozdanie z II edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej / Zbigniew Gruszka // Poradnik Bibliotekarza 2015 nr 7/8 s.
 30. Łódzkie bibliotekoznawstwo w okresie zmian. Wykorzystanie narzędzia CSI do pomiaru satysfakcji studentów w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / Zbigniew Gruszka // Przegląd Biblioteczny 2015 nr 4, s.
 31. Zbigniew Gruszka:  Recenzja książki: Bibliotekarstwo, pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013, ss. 727 // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2015 nr 2(21), s. 95-100
 32. Problematyka działalności pozaprogramowej studentów na przykładzie bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce w świetle przeprowadzonych badań / Zbigniew Gruszka // Nowa Biblioteka: zeszyty monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego 2014 nr 1(14), s. 69-93
 33. Drugie wydanie „Życia książki” w świetle korespondencji autora i opublikowanych recenzji / Zbigniew Gruszka // [w:] Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. - Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
 34. Wałbrzyska książka regionalna – próba charakterystyki zjawiska po 1989 roku / Zbigniew Gruszka // [w:] Wałbrzych i literatura : historia kultury literackiej i współczesność / red. Sylwia Bielawska, Wojciech Browarny. - Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2014, s. 75-91
 35. Udział Profesora Jerzego Starnawskiego w kształceniu łódzkich kadr bibliotekarskich: prace dyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliografii i czasopiśmiennictwa wykonane pod kierunkiem Profesora w latach 1972-1991 / Zbigniew Gruszka //  [w:] Jerzy Starnawski (1922-2012) im memoriam. T. 1: Uczony, mistrz, przyjaciel / pod red. Marii Wichowej. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 383-395
 36. Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. -  Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,  2014. – Ss. 223. – ISBN 978-83-64203-31-2, 978-83-7969-112-8
 37. Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. - Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,  2014. – Ss. 472. – ISBN 978-83-64203-25-1, 978-83-7969-372-6
 38. I edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej / Zbigniew Gruszka // Poradnik Bibliotekarza 2014 nr 7-8 (772), s. 52-53
 39. Książka i media we współczesnym świecie / Zbigniew Gruszka // Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 nr 2 [on-line], dostępny w Internecie: http://kronika.uni.lodz.pl/numery/dab-wolnosci/artykuly/228/ksiazka-i-informacja-we-wspolczesnym-swiecie
 40. Informacja, biblioteka, społeczeństwo : z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce / red. nauk.: Jacek Ladorucki, Zbigniew Gruszka.  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 41. Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej / pod red. Moniki Sulejewicz-Nowickiej i Zbigniewa Gruszki ; ze wstępem Marii Wichowej.  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 42. Zdigitalizowane zbiory panegiryczne w zasobach wybranych polskich bibliotek cyfrowych [w:] Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej / pod red. Moniki Sulejewicz-Nowickiej i Zbigniewa Gruszki ; ze wstępem Marii Wichowej.  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s.
 43. Brokerstwo informacyjne w Polsce w XXI wieku: przegląd publikacji / Agata Walczak-Niewiadomska, Grzegorz Czapnik , Zbigniew Gruszka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Liborum 2013 nr 17, s. 217-232
 44. "Przegląd Biblioteczny” : monografia / Zbigniew Gruszka. -  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 45. Książka, czytelnik i biblioteka w Stanach Zjednoczonych. Szkic do wizerunku bibliotekarstwa amerykańskiego / Zbigniew Gruszka // [w:] Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Red. Ewa Andrysiak. Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2011, s. [193]-202
 46. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2011. – S. 612
 47. Przemiany na rynku prasy bibliotekarskiej i bibliologicznej w Polsce na początku XXI wieku. Definicja i najstarsze czasopisma bibliotekarskie i bibliologiczne / Zbigniew Gruszka // Bibliologia i informatologia. Pod red. Dariusza Kuźminy. - Warszawa: PTB OW, 2011, s. 151-166
 48. Seminarium naukowe dedykowane Profesor Hannie Tadeusiewicz / Zbigniew Gruszka // Przegląd Biblioteczny 2011 z. 2, s. [245]-248
 49. Sprawozdanie z konferencji „Czytanie i bajanie w teorii i praktyce”. Łódź, 27 maja 2010 r. / Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum t. 16 (2010), s. [357]-359 [ukazało się w 2011 r.]
 50. Udział Józefa Grycza w pracach nad "Przeglądem Bibliotecznym" w latach 1927-1939 / Zbigniew Gruszka // Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi 2011 z. 5, s. 41-[52]
 51. Wykorzystanie Internetu w edukacji dzieci i młodzieży / Zbigniew Gruszka // [w:] Między teorią a praktyką: wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży / pod red. Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak. - Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2011, s. 85-108
 52. Jubileusz profesor Hanny Tadeusiewicz , Seminarium naukowe (Łódź, 19 października 2010 r.). / Zbigniew Gruszka // Przegląd Biblioteczny 2011 z. 2, s. 245-248
 53. Edukacja brokerów informacji na poziomie akademickim - zarys problematyki badań realizowanych w KBiIN UŁ / Grzegorz Czapnik, Agata Walczak-Niewiadomska, Zbigniew Gruszka // W: Książka, Biblioteka, Informacja i Internet 2010 / pod red. Zbigniewa Osińskiego, Lublin: IBIN UMCS, 2010
 54. Herman Kruk (1897-1944) jako organizator i dyrektor biblioteki getta wileńskiego. Szkic do obrazu bibliotekarstwa żydowskiego w Polsce / Zbigniew Gruszka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum t. 16 (2010), s. [171]-182
 55. Propagują czytelnictwo / Zbigniew Gruszka // Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 nr 1, s. 55-56. [o inicjatywach Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŁ]
 56. Hasła: Henryk Dobrzycki, Irena Borecka, Jolanta Kowalczykówna / Zbigniew Gruszka // [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. / od red. Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010.
 57. Broker informacji - alternatywa dla absolwentów bibliotekoznawstwa / Zbigniew Gruszka // Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 11, s.12-14
 58. Bolesław Świderski: promotor prac magisterskich i dysertacji doktorskich powstałych w latach 1977-1997 / Zbigniew Gruszka // [w:] Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego - myśl, teoria, praktyka: księga pamiątkowa / pod red. Stanisławy Kurek-Kokocińskiej. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009, s. 63-70
 59. Nie jesteśmy tu po to, by robić to, co my uważamy za stosowne, ale po to, by służyć czytelnikom. I wszystko, co robimy, jest z tym powiązane. Z dyrektorem Biblioteki Publicznej w New Britain w stanie Connecticut, Candice Brown i pracownikiem biblioteki, Elizabeth Cyran rozmawia Zbigniew Gruszka // Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 2, s. 26-29
 60. Profesjonalna biblioteka: materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego / oprac. Zbigniew Gruszka. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – 92 s.
 61. Bibliotekarstwo amerykańskie i zawód bibliotekarza na przykładzie wybranych bibliotek / Zbigniew Gruszka // [w:] Profesjonalna biblioteka: materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego / oprac. Zbigniew Gruszka. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 71-80
 62. Uniwersytety trzeciego wieku w koncepcji społeczeństwa informacyjnego / Zbigniew Gruszka, Stefan Kunicki // [w:] Tradycyjne i nowoczesne bibliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa : materiały z I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka: obiekt - idea : wczoraj, dziś, jutro”, (Łódź, 18-19 maja 2007 r.) i I ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych „Elektroniczne oblicze biblioteki”, (Lublin, 11 kwietnia 2008 r.) / pod red. Jacka Ladoruckiego i Renaty Malesy. Kraków : Wydawnictwo AT Group, [2009], s. 21-28 [poszerzona i zaktualizowana wersja artykułu z 2007 roku]
 63. Rola „Przeglądu Bibliotecznego” w upowszechnianiu zagadnień automatyzacji bibliotek w Polsce w latach 1989-2008 / Zbigniew Gruszka // Folia Librorum 2009 t. 15, s. [125]-141.
 64. Wybory czytelnicze osób starszych w badaniach przeprowadzonych w Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. / Zbigniew Gruszka // Transformacje 2007-2008 (51-57), s. 431-454
 65. Z doświadczeń Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji kursu komputerowego dla słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Zbigniew Gruszka, [dostęp: 14.06.2010], dostępny w Internecie: http://ebib.info/2007/87/a.php?gruszka

Prace złożone do druku:

Źródła finansowania bibliotek /  Zbigniew Gruszka // Zarządzanie biblioteką, red. Maja Wojciechowska

Budżet obywatelski a biblioteka publiczna. Analiza wniosków na przykładzie Łodzi / Zbigniew Gruszka // Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny

Cyfrowy regionalizm jako aspekt badań bibliologicznych / Zbigniew Gruszka

Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku / Zbigniew Gruszka // Zarządzanie Biblioteką

Nie tylko książka. Edukacja regionalna z wykorzystaniem zbiorów nieksiążkowych jako jedno z kulturotwórczych zadań bibliotek / Zbigniew Gruszka // Kulturotwórcza rola książki i biblioteki

 

 

 

 


Nagrody, wyróżnienia

 • Nagroda Rektora I stopnia zespołowa 2010
 • Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego 2013
 • Nagroda Rektora II stopnia zespołowa 2016

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2 połowy XX w.

Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2 połowy XX w.

 

Poprawiony: czwartek, 15 marca 2018 22:43  
Reklama
Reklama