Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Pracownicy | Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab. - Nagrody i wyróżnienia

Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab. - Nagrody i wyróżnienia

Email Drukuj
Spis treści
Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab.
Wykształcenie
Sprawowane funkcje
Obszary zainteresowań badawczych
Aktualnie realizowane tematy badań
Dydaktyka
Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
Konferencje, wykłady i warsztaty
Publikacje
Nagrody i wyróżnienia
Wszystkie strony

Nagrody, wyróżnienia

 • 17  XII  1985  roku:  III nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych za pracę magisterską z okazji VI Tygodnia Archiwów Polskich.
 • Październik 1989 roku - III nagroda rektora WSP w Zielonej Górze za pracę doktorską.
 • Październik 1991 roku - I nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (dziś Uniwersytet Zielonogórski) za opublikowanie dwóch książek.
 • Październik 1995 roku - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.
 • Październik 1996 roku - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.
 • 1  X  1999 roku - nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną.
 • 1 X 2007 roku - nagroda zespołowa II stopnia rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 14 X 2016 roku - nagroda zespołowa III stopnia rektora UŁ jako za książkę Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015, wspólnie z Prof. Zbigniewem Domżałem.


 Dane kontaktowe

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pok. 2.11

tel. +48 (42) 635 - 35 - 92, komórkowy: (+48) 605 - 279 - 174

Wykształcenie zawodowe

· Profesor  nauk humanistycznych

Funkcje

· Profesor zwyczajny

Obszary zainteresowań badawczych

· Nauki pomocnicze, kodykolgia, paleografia

· Historia Kościoła, zakony,  cystersi

· Ziemia Lubuska

Aktualnie realizowane tematy badań

· Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku

Dydaktyka

· Wykłady i seminaria z historii książki, nauk pomocniczych, sieci bibliotek naukowych oraz piśmiennictwa cystersów i kultury monastycznej

Towarzystwa, rady, zespoły naukowe

· Członek Rady Wydziału Filologicznego UŁ, członek komitetu Olimpiady Bibliologicznej

Tytuł pracy magisterskiej

Najstarszy kopiarz lubiąski

Tytuł pracy doktorskiej

Dokumenty i kancelarie książąt legnickich

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej do końca XIII wieku

Nagrody i wyróżnienia

1) 17  XII  1985  rok  III nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych za pracę magisterską z okazji VI Tygodnia Archiwów Polskich.

2) Październik 1989 rok - III nagroda rektora WSP w Zielonej Górze za pracę doktorską.

3)  Październik   1991    rok    -    I   nagroda   rektora   WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego  w  Zielonej Górze (dziś Uniwersytet Zielonogórski) za opublikowanie dwóch książek.

4) Październik 1995 rok - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.

5) Październik 1996 rok - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.

6) 1  X  1999 rok - nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną.

7) 1 X 2007 rok - nagroda zespołowa II stopnia rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

8) 14 X 2016 roku - nagroda zespołowa III stopnia rektora UŁ jako za książkę Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015, wspólnie z Prof. Zbigniewem Domżałem.

Konferencje,

wykłady i warsztaty

od 2014

KONFERENCJE

· Pióro potężniejsze niż pastorał. O opatach klasztoru cystersów w Mogile, którzy zasiedli do pisania, referat wygłoszony wspólnie z Prof. dr. hab. Zbigniewem Domżałem na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013 - 2015, zorganizowanej przez Zakład Historii Książki i Bibliotek, Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 27 listopada 2015 roku.

WYKŁADY I WARSZTATY

· Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim - 5 VI 2013 roku - LO II w Piotrkowie Trybunalskim.

· Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim - 19 III 2014 roku  - Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim.

· Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim - 23 X 2015 roku - LO II w Piotrkowie Trybunalskim.

Inne

Doradca Kanclerza Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi do spraw strategii rozwoju uczelni

BIBLIOGRAFIA w układzie chronologicznym od najnowszych (pełna)

2016

Książki:

1) Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej ... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015.

2) Zbigniew Domżał XE "Domżał Zbigniew" , Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej ... W tajemniczym świecie  pisarzy i rękopisów  klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2016 [drugie, poprawione i uzupełnione wydanie w/w].

Artykuły:

1) Andrzej Wałkówski, Wawrzyniec SOCist, biskup lubuski, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, s. 301.

2) Tenże, Bogdan Tropak, Nowy sposób raportowania w programie Diploma przeznaczonym do badań kancelarii średniowiecznych, [w:] Z uczniami kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Waldemar Chorążyczewski, Anna Żeglińska,  Olsztyn 2014, s. 321 – 335.

3) Tychże, Zmodernizowana wersja programu Codex 2 służącego do opracowania ksiąg średniowiecznych, [w:] Opieka kształcenie i wychowanie w czasach płynnej (po)nowoczesności, red. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał, Łódź 2014, s. 41 – 59.

4) Andrzej Wałkówski, Skryptoria jako element składowy programu badawczego, [w:] tamże, s. 203 – 215.

5)Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Działalność i poglądy Jakuba z Paradyża, Echa Przeszłości, t. XVI: 2015, s. 25 - 48.

Artykuły recenzyjne i recenzje:

1) Andrzej Wałkowski, Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego, red. Marek Golemski, wyd. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła, w Ośnie Lubuskim, Ośno Lubuskie 2012, ss. 71, Echa Przeszłości, t. XV: 2014, s. 313 – 315.

2) Tenże, Gmina Górzyca – Prahistoria – Historia – Współczesność,  red. Marek Golemski, Górzyca 2013, wyd. Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty, ss. 176, tamże, s. 316 – 321.

3) Tenże, [art. recenzyjny] Nowe spojrzenie na gospodarkę krzyżacką; Jan Gancewski, Folwarki państwa zakonu  krzyżackiego w Prusach w latach 1466 - 1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie, wyd.  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2012,  ss. 354, Studia Podlaskie, t. XXII: 2014, s. 252 – 262.

4) Tenże, Adam Chęć, Jan Gancewski, Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego, Olsztyn 2011, Monumenta Literaria Prussiae, seria C: Monografie, nr 2, wyd. Pracownia Wydawnictw Naukowych, ss. 115, tamże s. 247 – 251.

5) Tenże, Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014, wyd. Księgarnia Akademicka, 232 ss., Folia Librorum, t. I (20): 2015, s. 103 – 111.

6) Tenże, Średniowieczny Mstów, [rec.] Jacek Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, wyd. Societas Vistulana, Kraków 2014, ss. 245, Częstochowskie Teki Historyczne, t. V: 2015, s. 273 – 278.

7) Tenże, [Artykuł recenzyjny:] Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, "Colloquia Mediaevalia Lublinensia", vol. II, Lublin 2013, 283 ss., Folia Librorum, t. II (XXI): 2015, s. 83 - 94.

8) Tenże, [Artykuł recenzyjny] W kręgu dawnego księgozbioru kapituły włocławskiej. Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013, 396 ss., Universitas Gedanensis, R. 26, 2015, t. 49, s. 217 - 226.

9) Tenże, [Artykuł recenzyjny] Agnieszka Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. (CMLXIII) 889, 343 ss., Studia Zachodnie, R. 17, 2015, s. 341 - 351.

10) Tenże, Alina Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Opole 2014, Wydawnictwo „Scriptorium”, ss. 473, tamże, s. 352 - 360. 
Reklama
Reklama