Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Pracownicy | Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab. - Publikacje

Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab. - Publikacje

Email Drukuj
Spis treści
Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab.
Wykształcenie
Sprawowane funkcje
Obszary zainteresowań badawczych
Aktualnie realizowane tematy badań
Dydaktyka
Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
Konferencje, wykłady i warsztaty
Publikacje
Nagrody i wyróżnienia
Wszystkie strony

BIBLIOGRAFIA w układzie chronologicznym od najnowszych

 1. Imię róży inaczej... W tajemniczym świecie  pisarzy i rękopisów  klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski // Łódź 2016 [drugie, poprawione i uzupełnione wydanie].
 2. Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski // Łódź 2015.
 3. Wawrzyniec SOCist, biskup lubuski / Andrzej Wałkówski // Encyklopedia Katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, s. 301.
 4. Nowy sposób raportowania w programie Diploma przeznaczonym do badań kancelarii średniowiecznych / Andrzej Wałkówski, Bogdan Tropak // Z uczniami kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Waldemar Chorążyczewski, Anna Żeglińska,  Olsztyn 2014, s. 321-335.
 5. Zmodernizowana wersja programu Codex 2 służącego do opracowania ksiąg średniowiecznych / Andrzej Wałkówski, Bogdan Tropak // Opieka kształcenie i wychowanie w czasach płynnej (po)nowoczesności, red. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał, Łódź 2014, s. 41-59.
 6. Skryptoria jako element składowy programu badawczego / Andrzej Wałkówski // Opieka kształcenie i wychowanie w czasach płynnej (po)nowoczesności, red. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał, Łódź 2014, s. 203-215.
 7. Działalność i poglądy Jakuba z Paradyża / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski // Echa Przeszłości, t. XVI: 2015, s. 25-48.
 8. Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego, red. Marek Golemski, wyd. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, Ośno Lubuskie 2012, 71 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Echa Przeszłości, t. XV: 2014, s. 313 – 315.
 9. Gmina Górzyca – Prahistoria – Historia – Współczesność,  red. Marek Golemski, Górzyca 2013, wyd. Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty, 176 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Echa Przeszłości, t. XV: 2014, s. 316 – 321.
 10. Jan Gancewski, Folwarki państwa zakonu  krzyżackiego w Prusach w latach 1466 - 1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie, wyd.  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2012,  354 ss. [Recenzja: Nowe spojrzenie na gospodarkę krzyżacką] / Andrzej Wałkówski // Studia Podlaskie, t. XXII: 2014, s. 252-262.
 11. Adam Chęć, Jan Gancewski, Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego, Olsztyn 2011, Monumenta Literaria Prussiae, seria C: Monografie, nr 2, wyd. Pracownia Wydawnictw Naukowych, 115 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Studia Podlaskie, t. XXII: 2014, s. 247 – 251.
 12. Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014, wyd. Księgarnia Akademicka, 232 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Folia Librorum, t. I (20): 2015, s. 103-111.
 13. Jacek Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, wyd. Societas Vistulana, Kraków 2014, 245 ss. [Recenzja: Średniowieczny Mstów] / Andrzej Wałkówski // Częstochowskie Teki Historyczne, t. V: 2015, s. 273-278.
 14. Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, "Colloquia Mediaevalia Lublinensia", vol. II, Lublin 2013, 283 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Folia Librorum, t. II (XXI): 2015, s. 83-94.
 15. W kręgu dawnego księgozbioru kapituły włocławskiej. Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013, 396 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Universitas Gedanensis, R. 26, 2015, t. 49, s. 217-226.
 16. Agnieszka Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. (CMLXIII) 889, 343 ss., [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Studia Zachodnie, R. 17, 2015, s. 341-351.
 17. Alina Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Opole 2014, Wydawnictwo „Scriptorium”, 473 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Studia Zachodnie, R. 17, 2015, s. 352 - 360.

 

Konferencje, wykłady i warsztaty

KONFERENCJE

 • Termin: 30 maja-3 czerwca 2006

Katowice, Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura umysłowa zakonów Europy Środkowowschodniej X-XXI wieku

Organizator: Biblioteka Śląska

Referat: Dawne biblioteki klasztorne w Internecie

 • Termin: 12-15 maja 2008

Łodź, Ogólnopolska konferencja naukowa Przestrzeń informacyjna książki

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: Źródła informacji o historycznych księgozbiorach klasztornych

 • Termin: 4-6 listopada 2010

Łodź, Ogólnopolska konferencja naukowa Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej

Organizator: Katedra Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: Inkunabuły kanonickiej proweniencji w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

 • Termin: 10-11 maja 2012

Łodź, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi

Referat: Wielkie pytania małych ludzi. O książkach filozoficznych dla dzieci

 • Termin: 3 maja 2013

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowa Słowo we współczesnych dyskursach

Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ

Referat: Nie da się sfilmować wszystkich liter”. Relacja między słowem a obrazem we wczesnej twórczości Jana Jakuba Kolskiego

 • Termin: 3 maja 2013

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowa Słowo we współczesnych dyskursach

Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ

Referat: Zilustrować niewysłowione. O ilustracjach w książkach filozoficznych dla dzieci; we współpracy z Aliną Brzuską-Kępą

 • Termin: 2-4 grudnia 2015

Wrocław, Międzynarodowa konferencja naukowa Przełamując granice książki.

Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Referat: Katalogi OPAC bibliotek naukowych jako narzędzie do badań

nad książką, biblioteką i czytelnictwem

WYKŁADY I WARSZTATY

 • Termin: 23 kwietnia 2010

Łódź, Warsztaty Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego Oddział Warszawski pt. Biblioteki i księgozbiory klasztorne

Organizator: PTB, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Wykład: Książka, czytelnik, czytelnictwo w regułach i statutach wybranych zgromadzeń zakonnych

 • Termin: 7 listopada 2011

Łódź, Konferencja Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy. Możliwości, potrzeby, perspektywy

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Wykład: Bibliotekarz jako animator kultury – na wybranych przykładach; we współpracy z Aliną Brzuską-Kępą

 • Termin: 3 lutego 2016

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna: Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Wykład: Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej

Warsztaty: Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej

  
Reklama
Reklama