Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Pracownicy | Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab.

Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab.

Email Drukuj
Spis treści
Wałkówski Andrzej, prof. zw. dr hab.
Wykształcenie
Sprawowane funkcje
Obszary zainteresowań badawczych
Aktualnie realizowane tematy badań
Dydaktyka
Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
Konferencje, wykłady i warsztaty
Publikacje
Nagrody i wyróżnienia
Wszystkie strony

Profesor zwyczajny, dr hab.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. +48 (42) 635-53-92, komórkowy (+48) 605-279-174

konsultacje w sesji letniej 2016/2017: wtorek 13 czerwca 11.00-13.00, poniedziałki 19 i 26 czerwca 11.00-13.00

pok. 2.11

 


Wykształcenie

 • 1983 rok absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1989 rok stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
 • 1998 rok stopień doktora habilitowanego
 • 21 listopada 2011 roku nominacja profesorska

Tytuł pracy magisterskiej

Najstarszy kopiarz lubiąski

Tytuł pracy doktorskiej

Dokumenty i kancelarie książąt legnickich

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej do końca XIII wieku

 


Funkcje

Doradca Kanclerza Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi do spraw strategii rozwoju uczelni

 


Obszary zainteresowań badawczych

 • Nauki pomocnicze, kodykolgia, paleografia
 • Historia Kościoła, zakony,  cystersi
 • Ziemia Lubuska

 


Aktualnie realizowane tematy badań

 • Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku

 


Dydaktyka

Wykłady i seminaria z zakresu:

 • historii książki
 • nauk pomocniczych
 • sieci bibliotek naukowych
 • piśmiennictwa cystersów i kultury monastycznej (blok B)

 


Towarzystwa, rady, zespoły naukowe

 • Członek Rady Wydziału Filologicznego UŁ
 • Członek komitetu Olimpiady Bibliologicznej

 


KONFERENCJE (od 2014 roku)

 • 27 listopada 2015

Bydgoszcz, III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013 - 2015

Organizator: Zakład Historii Książki i Bibliotek Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Referat: Pióro potężniejsze niż pastorał. O opatach klasztoru cystersów w Mogile, którzy zasiedli do pisania. Wspólnie z Prof. dr. hab. Zbigniewem Domżałem.

 

WYKŁADY I WARSZTATY

 • 5 czerwca 2013

II LO w Piotrkowie Trybunalskim

Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim

 • 19 marca 2014

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim
 • 23 października 2015

II LO w Piotrkowie Trybunalskim

Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim


BIBLIOGRAFIA w układzie chronologicznym od najnowszych

 1. Imię róży inaczej... W tajemniczym świecie  pisarzy i rękopisów  klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski // Łódź 2016 [drugie, poprawione i uzupełnione wydanie].
 2. Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski // Łódź 2015.
 3. Wawrzyniec SOCist, biskup lubuski / Andrzej Wałkówski // Encyklopedia Katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, s. 301.
 4. Nowy sposób raportowania w programie Diploma przeznaczonym do badań kancelarii średniowiecznych / Andrzej Wałkówski, Bogdan Tropak // Z uczniami kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Waldemar Chorążyczewski, Anna Żeglińska,  Olsztyn 2014, s. 321-335.
 5. Zmodernizowana wersja programu Codex 2 służącego do opracowania ksiąg średniowiecznych / Andrzej Wałkówski, Bogdan Tropak // Opieka kształcenie i wychowanie w czasach płynnej (po)nowoczesności, red. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał, Łódź 2014, s. 41-59.
 6. Skryptoria jako element składowy programu badawczego / Andrzej Wałkówski // Opieka kształcenie i wychowanie w czasach płynnej (po)nowoczesności, red. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał, Łódź 2014, s. 203-215.
 7. Działalność i poglądy Jakuba z Paradyża / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski // Echa Przeszłości, t. XVI: 2015, s. 25-48.
 8. Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego, red. Marek Golemski, wyd. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, Ośno Lubuskie 2012, 71 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Echa Przeszłości, t. XV: 2014, s. 313 – 315.
 9. Gmina Górzyca – Prahistoria – Historia – Współczesność,  red. Marek Golemski, Górzyca 2013, wyd. Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty, 176 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Echa Przeszłości, t. XV: 2014, s. 316 – 321.
 10. Jan Gancewski, Folwarki państwa zakonu  krzyżackiego w Prusach w latach 1466 - 1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie, wyd.  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2012,  354 ss. [Recenzja: Nowe spojrzenie na gospodarkę krzyżacką] / Andrzej Wałkówski // Studia Podlaskie, t. XXII: 2014, s. 252-262.
 11. Adam Chęć, Jan Gancewski, Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego, Olsztyn 2011, Monumenta Literaria Prussiae, seria C: Monografie, nr 2, wyd. Pracownia Wydawnictw Naukowych, 115 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Studia Podlaskie, t. XXII: 2014, s. 247 – 251.
 12. Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014, wyd. Księgarnia Akademicka, 232 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Folia Librorum, t. I (20): 2015, s. 103-111.
 13. Jacek Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, wyd. Societas Vistulana, Kraków 2014, 245 ss. [Recenzja: Średniowieczny Mstów] / Andrzej Wałkówski // Częstochowskie Teki Historyczne, t. V: 2015, s. 273-278.
 14. Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, "Colloquia Mediaevalia Lublinensia", vol. II, Lublin 2013, 283 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Folia Librorum, t. II (XXI): 2015, s. 83-94.
 15. W kręgu dawnego księgozbioru kapituły włocławskiej. Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013, 396 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Universitas Gedanensis, R. 26, 2015, t. 49, s. 217-226.
 16. Agnieszka Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. (CMLXIII) 889, 343 ss., [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Studia Zachodnie, R. 17, 2015, s. 341-351.
 17. Alina Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Opole 2014, Wydawnictwo „Scriptorium”, 473 ss. [Recenzja] / Andrzej Wałkówski // Studia Zachodnie, R. 17, 2015, s. 352 - 360.

 

Konferencje, wykłady i warsztaty

KONFERENCJE

 • Termin: 30 maja-3 czerwca 2006

Katowice, Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura umysłowa zakonów Europy Środkowowschodniej X-XXI wieku

Organizator: Biblioteka Śląska

Referat: Dawne biblioteki klasztorne w Internecie

 • Termin: 12-15 maja 2008

Łodź, Ogólnopolska konferencja naukowa Przestrzeń informacyjna książki

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: Źródła informacji o historycznych księgozbiorach klasztornych

 • Termin: 4-6 listopada 2010

Łodź, Ogólnopolska konferencja naukowa Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej

Organizator: Katedra Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: Inkunabuły kanonickiej proweniencji w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

 • Termin: 10-11 maja 2012

Łodź, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi

Referat: Wielkie pytania małych ludzi. O książkach filozoficznych dla dzieci

 • Termin: 3 maja 2013

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowa Słowo we współczesnych dyskursach

Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ

Referat: Nie da się sfilmować wszystkich liter”. Relacja między słowem a obrazem we wczesnej twórczości Jana Jakuba Kolskiego

 • Termin: 3 maja 2013

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowa Słowo we współczesnych dyskursach

Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ

Referat: Zilustrować niewysłowione. O ilustracjach w książkach filozoficznych dla dzieci; we współpracy z Aliną Brzuską-Kępą

 • Termin: 2-4 grudnia 2015

Wrocław, Międzynarodowa konferencja naukowa Przełamując granice książki.

Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Referat: Katalogi OPAC bibliotek naukowych jako narzędzie do badań

nad książką, biblioteką i czytelnictwem

WYKŁADY I WARSZTATY

 • Termin: 23 kwietnia 2010

Łódź, Warsztaty Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego Oddział Warszawski pt. Biblioteki i księgozbiory klasztorne

Organizator: PTB, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Wykład: Książka, czytelnik, czytelnictwo w regułach i statutach wybranych zgromadzeń zakonnych

 • Termin: 7 listopada 2011

Łódź, Konferencja Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy. Możliwości, potrzeby, perspektywy

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Wykład: Bibliotekarz jako animator kultury – na wybranych przykładach; we współpracy z Aliną Brzuską-Kępą

 • Termin: 3 lutego 2016

Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna: Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Wykład: Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej

Warsztaty: Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej

 


Nagrody, wyróżnienia

 • 17  XII  1985  roku:  III nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych za pracę magisterską z okazji VI Tygodnia Archiwów Polskich.
 • Październik 1989 roku - III nagroda rektora WSP w Zielonej Górze za pracę doktorską.
 • Październik 1991 roku - I nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (dziś Uniwersytet Zielonogórski) za opublikowanie dwóch książek.
 • Październik 1995 roku - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.
 • Październik 1996 roku - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.
 • 1  X  1999 roku - nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną.
 • 1 X 2007 roku - nagroda zespołowa II stopnia rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 14 X 2016 roku - nagroda zespołowa III stopnia rektora UŁ jako za książkę Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015, wspólnie z Prof. Zbigniewem Domżałem.


 Dane kontaktowe

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pok. 2.11

tel. +48 (42) 635 - 35 - 92, komórkowy: (+48) 605 - 279 - 174

Wykształcenie zawodowe

· Profesor  nauk humanistycznych

Funkcje

· Profesor zwyczajny

Obszary zainteresowań badawczych

· Nauki pomocnicze, kodykolgia, paleografia

· Historia Kościoła, zakony,  cystersi

· Ziemia Lubuska

Aktualnie realizowane tematy badań

· Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku

Dydaktyka

· Wykłady i seminaria z historii książki, nauk pomocniczych, sieci bibliotek naukowych oraz piśmiennictwa cystersów i kultury monastycznej

Towarzystwa, rady, zespoły naukowe

· Członek Rady Wydziału Filologicznego UŁ, członek komitetu Olimpiady Bibliologicznej

Tytuł pracy magisterskiej

Najstarszy kopiarz lubiąski

Tytuł pracy doktorskiej

Dokumenty i kancelarie książąt legnickich

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej do końca XIII wieku

Nagrody i wyróżnienia

1) 17  XII  1985  rok  III nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych za pracę magisterską z okazji VI Tygodnia Archiwów Polskich.

2) Październik 1989 rok - III nagroda rektora WSP w Zielonej Górze za pracę doktorską.

3)  Październik   1991    rok    -    I   nagroda   rektora   WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego  w  Zielonej Górze (dziś Uniwersytet Zielonogórski) za opublikowanie dwóch książek.

4) Październik 1995 rok - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.

5) Październik 1996 rok - II nagroda rektora WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.

6) 1  X  1999 rok - nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną.

7) 1 X 2007 rok - nagroda zespołowa II stopnia rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

8) 14 X 2016 roku - nagroda zespołowa III stopnia rektora UŁ jako za książkę Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015, wspólnie z Prof. Zbigniewem Domżałem.

Konferencje,

wykłady i warsztaty

od 2014

KONFERENCJE

· Pióro potężniejsze niż pastorał. O opatach klasztoru cystersów w Mogile, którzy zasiedli do pisania, referat wygłoszony wspólnie z Prof. dr. hab. Zbigniewem Domżałem na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013 - 2015, zorganizowanej przez Zakład Historii Książki i Bibliotek, Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 27 listopada 2015 roku.

WYKŁADY I WARSZTATY

· Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim - 5 VI 2013 roku - LO II w Piotrkowie Trybunalskim.

· Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim - 19 III 2014 roku  - Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim.

· Promocyjny wykład dotyczący kierunku studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim - 23 X 2015 roku - LO II w Piotrkowie Trybunalskim.

Inne

Doradca Kanclerza Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi do spraw strategii rozwoju uczelni

BIBLIOGRAFIA w układzie chronologicznym od najnowszych (pełna)

2016

Książki:

1) Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej ... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015.

2) Zbigniew Domżał XE "Domżał Zbigniew" , Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej ... W tajemniczym świecie  pisarzy i rękopisów  klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2016 [drugie, poprawione i uzupełnione wydanie w/w].

Artykuły:

1) Andrzej Wałkówski, Wawrzyniec SOCist, biskup lubuski, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, s. 301.

2) Tenże, Bogdan Tropak, Nowy sposób raportowania w programie Diploma przeznaczonym do badań kancelarii średniowiecznych, [w:] Z uczniami kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Waldemar Chorążyczewski, Anna Żeglińska,  Olsztyn 2014, s. 321 – 335.

3) Tychże, Zmodernizowana wersja programu Codex 2 służącego do opracowania ksiąg średniowiecznych, [w:] Opieka kształcenie i wychowanie w czasach płynnej (po)nowoczesności, red. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał, Łódź 2014, s. 41 – 59.

4) Andrzej Wałkówski, Skryptoria jako element składowy programu badawczego, [w:] tamże, s. 203 – 215.

5)Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Działalność i poglądy Jakuba z Paradyża, Echa Przeszłości, t. XVI: 2015, s. 25 - 48.

Artykuły recenzyjne i recenzje:

1) Andrzej Wałkowski, Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego, red. Marek Golemski, wyd. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła, w Ośnie Lubuskim, Ośno Lubuskie 2012, ss. 71, Echa Przeszłości, t. XV: 2014, s. 313 – 315.

2) Tenże, Gmina Górzyca – Prahistoria – Historia – Współczesność,  red. Marek Golemski, Górzyca 2013, wyd. Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty, ss. 176, tamże, s. 316 – 321.

3) Tenże, [art. recenzyjny] Nowe spojrzenie na gospodarkę krzyżacką; Jan Gancewski, Folwarki państwa zakonu  krzyżackiego w Prusach w latach 1466 - 1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie, wyd.  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2012,  ss. 354, Studia Podlaskie, t. XXII: 2014, s. 252 – 262.

4) Tenże, Adam Chęć, Jan Gancewski, Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego, Olsztyn 2011, Monumenta Literaria Prussiae, seria C: Monografie, nr 2, wyd. Pracownia Wydawnictw Naukowych, ss. 115, tamże s. 247 – 251.

5) Tenże, Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014, wyd. Księgarnia Akademicka, 232 ss., Folia Librorum, t. I (20): 2015, s. 103 – 111.

6) Tenże, Średniowieczny Mstów, [rec.] Jacek Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, wyd. Societas Vistulana, Kraków 2014, ss. 245, Częstochowskie Teki Historyczne, t. V: 2015, s. 273 – 278.

7) Tenże, [Artykuł recenzyjny:] Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, "Colloquia Mediaevalia Lublinensia", vol. II, Lublin 2013, 283 ss., Folia Librorum, t. II (XXI): 2015, s. 83 - 94.

8) Tenże, [Artykuł recenzyjny] W kręgu dawnego księgozbioru kapituły włocławskiej. Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013, 396 ss., Universitas Gedanensis, R. 26, 2015, t. 49, s. 217 - 226.

9) Tenże, [Artykuł recenzyjny] Agnieszka Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. (CMLXIII) 889, 343 ss., Studia Zachodnie, R. 17, 2015, s. 341 - 351.

10) Tenże, Alina Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Opole 2014, Wydawnictwo „Scriptorium”, ss. 473, tamże, s. 352 - 360.

 
Reklama
Reklama