Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Recenzje

Email Drukuj PDF

O czasopiśmie | Aktualny numer | Archiwum numerów | Redakcja | Recenzje | Dla autorów | Kontakt

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

1. W pierwszym etapie redakcja dokonuje oceny formalnej tekstu.

2. Do oceny każdego zgłoszonego tekstu (poza recenzjami i sprawozdaniami) powołuje się dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych poza Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, powoływany jest jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej.

4. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

5. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

 

Formularz recenzji do pobrania - doc / pdf.

 

Recenzenci współpracujący:

2017

dr Sylwia Bielawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Libuše Foberová, Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy

prof. dr hab. Jan Gancewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski

ks. prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Urszula Lisowska-Kożuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Karol Makles, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Łukasz Salski, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Katarzyna Tałuć, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Åse Kristine Tveit, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norwegia

dr hab. Adrian Uljasz, Uniwersytet Rzeszowski

dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku

dr Beata Żołędowska-Król, Uniwersytet Śląski w Katowicach


2016

dr Renata Aleksandrowicz, Uniwersytet Wrocławski

dr Bogumiła Celer, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Bernadeta Iwańska-Cieślik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Agnieszka Kobrzycka, Uniwersytet Łódzki

dr Magdalena Kuran, Uniwersytet Łódzki

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Hanna Langer, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Urszula Lisowska-Kożuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Agnieszka Łakomy, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Renata Malesa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Monika Olczak-Kardas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

dr Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

 

2015

Katarzyna Bikowska, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Wanda A. Ciszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Barbara Grala-Kociak, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Hanna Langer, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Grażyna Lewandowicz-Nosal, Biblioteka Narodowa

dr Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. prof. nadzw. Ryszard Nowicki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Jerzy Reizes-Dzieduszycki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Halina Rusińska-Giertych, Uniwersytet Wrocławski

dr Magdalena Rzadkowolska, Uniwersytet Łódzki

dr Iwona Sójkowska, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

dr Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

2014

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Małgorzata Derkacz, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Anita Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

ks. dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Adam Mazurkiewicz, Uniwersytet Łódzki

ks. dr hab. Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki

dr Michał Zając, Uniwersytet Warszawski

 

2013

dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak, Uniwersytet Łódzki, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Bogumiła Celer, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Grzegorz Czapnik, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

dr Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, Uniwersytet Łódzki

O czasopiśmie | Aktualny numer | Archiwum numerów | Redakcja | Recenzje | Dla autorów | Kontakt

 
Reklama
Reklama