Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dla Autorów

Email Drukuj PDF

O czasopiśmie | Aktualny numer | Archiwum numerów | Redakcja | Recenzje | Dla autorów | Kontakt


"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" drukują materiały oryginalne i tylko takie, których Autor nie zamierza opublikować w innych czasopismach.

Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15–20 stron maszynopisu (wraz ze streszczeniami i bibliografią), zaś recenzji i sprawozdań – 5.

Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną w plikach o formacie .doc, .docx lub .rtf na adres mailowy redaktor naczelnej:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Redakcja przyjmuje teksty w dwóch terminach: do 31 marca oraz do 31 października danego roku kalendarzowego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, nie mających wpływu na ich merytoryczną zawartość. Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.

Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych (zob. Recenzje).

Publikowanie w "Folia Librorum" jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem utworu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej Repozytorium UŁ.

Po pozytywnej recenzji artykułu, Autorzy zobligowani są do zawarcia umowy wydawniczej oraz wypełnienia, podpisania i przesłania jej w 2 wydrukowanych egzemplarzach na adres Redakcji.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.


Wymagania dotyczące definiowania pojęcia autorstwa i/lub współautorstwa publikacji

Ponieważ dowodem etycznej postawy pracownika naukowego powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (w tym na przykład udział w badaniach, przygotowanie bibliografii, znacząca pomoc redakcyjna, pomoc finansowa), Redakcja zwraca się z prośba o ujawnianie wkładu poszczególnych osób i instytucji w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.

Podpisując umowę wydawniczą Autor oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny, napisany samodzielnie i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Redakcji lub Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jego osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone. Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Prosimy o podawanie informacji o ewentualnych źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Szczegółowe wskazówki edytorskie dla Autorów publikujących na łamach „Folia Librorum” znajdują się w odrębnym pliku PDF.

O czasopiśmie | Aktualny numer | Archiwum numerów | Redakcja | Recenzje | Dla autorów | Kontakt

 
Reklama
Reklama