Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualny numer

Email Drukuj PDF

O czasopiśmie | Aktualny numer | Archiwum numerów | Redakcja | Recenzje | Dla autorów | Kontakt

 

Numer 1-2 (22-23) jest już dostępny online.

 

SPIS TREŚCI - Nr 1-2 (22-23) - 2016


WSTĘP

 

ARTYKUŁY

Magdalena Wójcik - Nowe metody promocji czytelnictwa w przestrzeni miejskiej

Wanda Matras-Mastalerz - Biblioterapia - ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych

Alina Brzuska-Kępa, Rafał Kępa - "Zilustrować niewysławialne" - o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci

Mateusz Szymański - Twórczość Trudi Canavan. Analiza recepcji wśród czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie

Mariola Antczak - Współczesne trendy w edukacji przyszłych nauczycieli bibliotekarzy na przykładzie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

Michał Żytomirski - Historia rozwoju pierwszych chińskich maszyn do pisania: od urządzeń mechanicznych do współczesnych komputerów

Jacek Ladorucki, Tomasz Stolarczyk - O potrzebie stworzenia "Słownika biograficznego ziemi łęczyckiej". Ogólne zasady opracowania kompendium i jego znaczenie dla regionu

 

MATERIAŁY

Agata Walczak-Niewiadomska - Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011-2015

 

WSPOMNIENIA

Hanna Tadeusiewicz - Wspomnienie o Docent Barbarze Sordylowej (1934-2016)


RECENZJE

Małgorzata Całka - Stanisław Kowalik, Uśpione społeczeństwo: szkice z psychologii globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2015, 310 ss.

Agata Walczak-Niewiadomska - Library services from birth to five: delivering the best start / ed. by Carolynn Rankin, Avril Brock. London: Facet Publishing, 2015, 326 ss.

Rafał Kępa - Jan Muszkowski, Życie książki / edycja krytyczna w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, 476 ss.

Monika Sulejewicz-Nowicka - Agnieszka Chamera-Nowak, Biblioteka, której nie ma... Andrzej Edward Koźmian i jego książki. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, 432 ss.

 

SPRAWOZDANIA

Ewa Andrysiak, Ewa Obała – Sprawozdanie z konferencji „Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog” (Łódź, 29–30 maja 2015 r.)

Joanna Kamińska – „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś”. IX Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców (Katowice, 10 grudnia 2015 r.)

Anna Iwicka-Okońska – Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży” (Łódź, 2–3 lutego 2016 r.)

Alina Brzuska-Kępa – Konferencja dydaktyczna „Nowoczesne technologie, urządzenia i formy pracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych” (Włocławek, 15–16 marca 2016 r.)

Magdalena Kwiatkowska - "Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą". Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Kielce, 25-26 kwietnia 2016 r.)

Natalia Pamuła-Cieślak - X konferencja bałtycka: "Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej" (Gdańsk, 11-13 maja 2016 r.)

Tomasz Stolarczyk - Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" (Bydgoszcz, 19-20 maja 2016 r.)

Jacek Czarnowski - Uwagi na temat monitoringu bibliotek publicznych z punktu widzenia praktyki zarządzania instytucjami kultury: na marginesie konferencji "Biblioskan: Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych" (Łódź, 15 marca 2016 r.)

Teresa Górniak - Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego - sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu ERASMUS+

Mariola Antczak - "Kultura czytelnicza młodego pokolenia" IV edycja: sprawozdanie (Łódź, 20-21 października 2016 r.)

 

O czasopiśmie | Aktualny numer | Archiwum numerów | Redakcja | Recenzje | Dla autorów | Kontakt

 
Reklama
Reklama