Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

Drukuj

Historia

Publikacja "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum".

Opracowania redakcyjnego Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu, Katedry Informatologii i Bibliologii oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

W latach 1989-2001 funkcję redaktora naczelnego pełniła Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski, Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją Jadwigi Koniecznej.

Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska.

Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik.

Problematyka artykułów publikowanych w "Folia Librorum" skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii:

Wszystkie numery archiwalne (1-21) są już dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" otrzymało 4 punkty w części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW (2015).

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 39.17 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Zapraszamy do zapoznania się z metodologią oceny IC Journals Master List.

Czasopismo jest indeksowane w bazach PolINDEXHALCEJSH, BazHum, Polska Bibliografia Bibliologiczna i ARIANTA, a także w zasobach WorldCat, Google Scholar, ViFaOst i LitDok.

Rada naukowa:

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ks. dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku

dr Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Kateřina Homolová, Slezská univerzita v Opavě

dr Anna Karlskov Skyggebjerg, Aarhus Universitet

?se Kristine Tveit, H?gskolen i Oslo og Akershus

doc. dr Olga Ciwkacz, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie


Kolegium redakcyjne:

mgr Maria Wrocławska, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UŁ
dr Magdalena Rzadkowolska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
dr Alicja Mazan-Mazurkiewicz, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
dr Magdalena Przybysz-Stawska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Lista recenzentów dotychczas wydanych zeszytów:

prof. dr hab. Wiesław Babik
prof. dr hab. Oskar Stanisław Czarnik
prof. dr hab. Grażyna Gzella
prof. dr hab. Jadwiga Sadowska
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel