Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | Strefa studenta | Studia magisterskie

Studia magisterskie

Email Drukuj PDF

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia II stopnia - magisterskie

Skrócony opis kierunku

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry), kończą się napisaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia.
Program studiów obejmuje łącznie 1055 godzin zajęć dydaktycznych i wymaga uzyskania 120 punktów ECTS.
Na program składają się następujące bloki przedmiotów:

  • 500 godzin - przedmioty obowiązkowe
  • 270 godzin - przedmioty kierunkowe, fakultatywne dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych
  • 210 godzin - specjalizacja, obowiązkowa dla wszystkich studentów
  • 75 godzin - przedmioty ogólnouczelniane (j. ang.; wykład z oferty UŁ przedmiotów do wyboru)

 

Na studiach magisterskich stacjonarnych  do wyboru jest jedna z dwóch specjalizacji:

  • Broker informacji
  • Zarządzanie instytucjami książki

Ponadto studentów obowiązuje odbycie 2-tygodniowej zawodowej praktyki specjalistycznej po I roku.

Program studiów

Możliwości

Studia: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mają przygotować absolwentów do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, wszędzie tam, gdzie gromadzi się, opracowuje i udostępnia informację. Absolwent studiów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa zostaje przygotowany do pracy w bibliotekach różnego typu, ośrodkach i centrach informacji (np. mediatekach), instytucjach wydawniczych i księgarskich (np. redaktor, księgarz), archiwach.

Wymagania

Do podjęcia studiów zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich. Od kandydatów oczekuje się orientacji w polskim i europejskim życiu kulturalnym, zainteresowania procesami zachodzącymi w społeczeństwie informacyjnym, znajomości podstawowych faktów historii powszechnej i historii Polski, podstawowej wiedzy na temat współczesnej literatury polskiej i powszechnej. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Zapraszamy na stronę z informacjami na temat rekrutacji.

>> Studia: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mają przygotować absolwentów
do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej,
kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji.

 
Reklama
Reklama