Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | Strefa studenta | Specjalizacje i praktyki

Specjalizacje i praktyki

Email Drukuj PDF

 

Specjalizacje

Tab. 1. Wykaz specjalizacji w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ

NAZWA SPECJALIZACJI

NA KTÓRYM STOPNIU

NA KTÓRYM KIERUNKU

OD KTÓREGO ROKU

WYMIAR

ODPŁATNOŚĆ

BROKER INFORMACJI

II (mgr.)

INiB

1 sem. I roku

210 h

 

bezpłatna (jedna z dwóch do wyboru)

 

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KSIĄŻKI

II (mgr.)

INiB

1 sem. I roku

210 h

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

I (lic.)

IŚC

3 sem. II roku

299 h

 

bezpłatna (jedna z dwóch do wyboru)

 

WIRTUALNE INSTYTUCJE KSIĄŻKI

I (lic.)

IŚC

3 sem. II roku

299 h

BIBLIOTEKARSKA I (lic.) IŚC 3 sem. II roku 299 h płatna 600 zł / uruchamiana tylko w przypadku deklaracji przynajmniej 15 osób (wybierana jako dodatkowa)

NAUCZYCIELSKA

I (lic.)

IŚC

2 sem. I roku

465 h

płatna 600 zł / uruchamiana tylko w przypadku deklaracji przynajmniej 7 osób

NAUCZYCIELSKA II (mgr.) INiB 1 sem. I roku lub 1 sem. II roku 300 h

płatna 600 zł / uruchamiana tylko w przypadku deklaracji przynajmniej 7 osób

Specjalizacja jest adresowana do I i II roku magisterskiego.W przypadku II roku termin obrony pracy magisterskiej musi być wyznaczony po realizacji praktyki, czyli pod koniec września

INiB - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;

IŚC - Informacja w środowisku cyfrowym. Uwaga! Aby specjalizacja została uruchomiona wymagane jest przynajmniej 15 osób. Dotyczy to tych specjalizacji, przy których nie zostały sformułowane inne wytyczne.

 

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

Specjalizacja nauczycielska jest fakultatywna. Tych, którzy ją ukończyli upoważnia do pracy w bibliotece szkolnej na stanowisku nauczyciela-bibliotekrza oraz w bibliotece pedagogicznej. W dalszych zakładkach Kandydat odnajdzie: 1. Ogólnowydziałową siatkę przedmiotów specjalizacyjnych; 2. Siatkę przedmiotów specjalizacyjnych Katedry IiB; 3. Wzór zaświadczenia wydawanego przez UŁ po ukończeniu specjalizacji; 4. Wykaz koniecznych do realizacji praktyk wraz z: regulaminami, wzorem porozumienia zawieranego między UŁ a szkołą podstawową, w której Kandydat pragnie odbywać praktyki, wzorem skierowania na praktyki.

Ramowy program specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Filologicznym

Siatka przedmiotów specjalizacji nauczycielskiej Katedry IiB UŁ na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym (lic)

Siatka przedmiotów specjalizacji nauczycielskiej Katedry IiB UŁ na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (mgr)

EFEKTY DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA PIERWSZYM STOPNIU

EFEKTY DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA DRUGIM STOPNIU

Plan praktyk w ramach specjalizacji nauczycielskiej 2016/2017

 

NAZWA

STOPIEŃ

KIERUNEK

TERMIN

WYMIAR

CHARAKTER

ODPŁATNOŚĆ

OPIEKUN

PEDAGOGICZNA CIĄGŁA

I

IŚC

po II r., wrzesień

120 h/4 tyg.

w bibliotece szkoły podstawowe

Realizowana dla studentów specjalizacji nauczycielskiej

bezpłatna

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

I

IŚC

po I r. czerwiec

30 h/1 tydz.

Realizowana dla studentów specjalizacji nauczycielskiej

bezpłatna

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

PEDAGOGICZNA CIĄGŁA

II

INiB

Dla I r. po I r., wrzesień

Dla II r. luty podczas ferii i/lub wrzesień po II r.

60 h/2 tyg. w bibliotece gimnazjum

+

60g/2 tyg. w bibliotece liceum

Razem 120 h

Realizowana dla studentów specjalizacji nauczycielskiej

bezpłatna

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

II

INiB

Dla I r. po I r. luty podczas ferii lub czerwiec

Dla II r. luty podczas ferii lub czerwiec

30 h/1 tydz.

Realizowana dla studentów specjalizacji nauczycielskiej

bezpłatna

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

Praktyki

Tab. 2. Wykaz praktyk realizowanych w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ

NAZWA

NA KTÓRYM STOPNIU

NA KTÓRYM KIERUNKU

PO KTÓRYM ROKU

WYMIAR

charakter

ODPŁATNOŚĆ

OPIEKUN

PEDAGOGICZNA CIĄGŁA

I i II

IŚC, INiB

W zależności od kierunku – por. tabela wyżej

120 h

Realizowana dla studentów specjalizacji nauczycielskiej

bezpłatna

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

I i II

IŚC, INiB

W zależności od kierunku – por. tabela wyżej

30 h

Realizowana dla studentów specjalizacji nauczycielskiej


bezpłatna

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

ZAWODOWA

I

IŚC, INiB

II

120 h / 60 h

Realizowana dla studentów specjalizacji Zarządzanie informacją, Wirtualne instytucje książki oraz Bibliotekarskiej

bezpłatna

dr Grzegorz Czapnik do końca października 2016, od r. akad. 2015/2016 dr Jacek Ladorucki
SPECJALIZACYJNA II INIB I 60 h

Realizowana dla studentów specjalizacji Zarządzanie instytucjami książki oraz Broker Info

bezpłatna dr Grzegorz Czapnik do końca października 2016, od r. akad. 2015/2016 dr Zbigniew Gruszka

INiB - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;

IŚC - Informacja w środowisku cyfrowym

Regulaminy:

praktyki opiekuńczo-wychowawcze - lic

praktyki pedagogiczne śródroczne - lic

praktyki pedagogiczne ciągłe - lic

praktyki opiekuńczo-wychowawcze - mgr

praktyki pedagogiczne śródroczne - mgr

praktyki pedagogiczne ciągłe - mgr

-

praktyki na specjalizacji Broker Informacji

praktyki na specjalizacji Zarządzanie instytucjami książki

 

Wzory porozumień międzyinstytucjonalnych i skierowań znajdują się w Zarządzeniu Rektora

Zarządzenia Rektora UŁ związane z praktykami studentów Uniwersytetu Łódzkiego

I (lic.)

IŚC

3 sem. II roku

299 h

 
Reklama
Reklama
Reklama