Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | Strefa studenta | Egzaminy licencjackie / magisterskie

Egzaminy licencjackie / magisterskie

Email Drukuj PDF

Dokumenty związane z egzaminami licencjackimi / magisterskimi prowadzonymi w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ:

Uchwała Rady Wydziału nr 68/2013/2014 w sprawie określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych przygotowanych na Wydziale Filologicznym

Zarządzenie nr 68 w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta-Autora pracy

Wskaźniki przy wystawianiu oceny z pracy mgr/lic w Katedrze IiB

Zalecenia jakościowe dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego egzaminów licencjackich i magisterskich w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (KIiB UŁ)

Wymogi stawiane pracom dyplomowym opracowywanym w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ

Wykaz tematów na egzamin licencjacki

Wykaz tematów na egzamin magisterski

Formularz oceny pracy licencjackiej / magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej / magisterskiej - w celu edycji i wydrukowania proszę zapisać plik na dysku komputera:

1. Formularz strony tytułowej 2. Formularz strony tytułowej dla prac z podtytułem

Wymogi formalne prac dyplomowych

Wytyczne dotyczące bibliografii załącznikowej w pracy licencjackiej / magisterskiej

Wzorcowa praca dyplomowa

Wzór pracy zaliczeniowej na proseminarium pracy naukowej

Zarządzenie Dziekana nr 42 wprowadzające oświadczenie studenta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej pracy dyplomowej

Załącznik do Zarządzenia Dziekana nr 42 wprowadzającego oświadczenie studenta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej pracy dyplomowej

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zalecenia jakościowe dotyczące

zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich,

procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego

egzaminów licencjackich i magisterskich

w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (BiIN)

Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ)

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama